Publicēts 30 aprīlis 2019

marvin tolentino 680683 unsplashZinātniskās institūcijas un komersanti līdz šā gada 15.jūlijam aicināti iesniegt pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumus. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi atklātu pētniecības pieteikumu iesniegumu trešo atlases kārtu 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem. Tāpat arī veicināt pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Pieteikumus var iesniegt, lai:

  • īstenotu fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu,
  • nodrošinātu tehnoloģisko tiesību aizsardzību,
  • veiktu zināšanu un tehnoloģiju pārnesi,
  • pilnveidotu kompetences,
  • īstenotu starptautisko mobilitāti un tīklošanos,
  • vadītu vai recenzētu bakalauru, maģistru vai doktoru darbus,
  • sagatavotu citus pētniecības vai inovācijas projektus.

Kopējais pieejamais attiecināmais finansējums ir 15 120 078 eiro, tai skaitā finansējums ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem 7 560 039 eiro un ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem 7 560 039 eiro, no kuriem 1 512 007,80 eiro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Pieteikumus iesniegt var Latvijā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas un Uzņēmumu reģistrā reģistrētie komersanti.
Pieteikumu iesniegšanas vieta un kārtība, kā arī konkursa nosacījumi pieejami VIAA mājaslapas sadaļā “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.