Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

twinsfisch 377280 unsplashMinistru kabinets otrdien, 2019.gada 30.aprīlī, apstiprināja noteikumus par valsts pārbaudes darbu norises laikiem 2019./2020. mācību gadā vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības programmās.

Diagnosticējošie pārbaudes darbi skolēniem notiek 3. un 6. klasē. To norise plānota februārī un martā. Pēc diagnosticējošo darbu norises skolotājs izvērtēs izglītojamo mācību sasniegumus un organizēs darbu skolēna zināšanu un prasmju pilnveidei.

Pamatizglītības ieguvei 9.klases skolēniem maija beigās un jūnija sākumā būs nepieciešams nokārtot vairākus eksāmenus.

Vispārējās vidējās izglītības ieguvei skolēniem būs jākārto trīs obligātie centralizētie eksāmeni – matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā pēc izvēles - un vismaz viens eksāmens pēc skolēna izvēles.

Tāpat kā iepriekšējos gados centralizētais eksāmens topošajiem vidusskolas beidzējiem notiks martā, laikā kad pārējiem skolēniem būs pavasara brīvlaiks. Savukārt 12.klašu skolēniem brīvlaiks būs nedaudz vēlāk, pēc svešvalodu eksāmenu norises – no 2020.gada 23.marta līdz 27.martam. Tādējādi skolēniem tiek samazināta slodze valsts pārbaudījumu laikā maija beigās un jūnijā un ļauj svešvalodu eksāmenu darbu vērtēšanu sākt ātrāk un vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegt 2020.gada 26.jūnijā.

Tāpat noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laikus skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos, un norises laiku valsts pārbaudes darbiem, kurus organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde.

Ar konkrētajiem pārbaudes darbu norises laikiem iespējams iepazīties Ministru kabineta apstiprinātajā noteikumu projektā “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā”.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.