Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

glenn carstens peters 203007 unsplashJa izglītības iestāde plāno īstenot vispārējās izglītības programmu atbilstoši paraugam, turpmāk Izglītības kvalitātes valsts dienestā vairs nebūs jāiesniedz licencēšanai mācību plāns, iesniegums, apliecinājums par izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajām telpām un materiāltehnisko nodrošinājumu, bet jāizmanto Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) iespējas. To paredz šodien, 2019. gada 28. maijā, valdībā apstiprinātais noteikumu projekts "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.

Jaunā kārtība pilnveido līdzšinējo izglītības programmu licencēšanas procesu, mazinot administratīvo slogu un novēršot darbību un informācijas dublēšanos. MK noteikumi vienkāršo izglītības programmu licencēšanas procesu – turpmāk licence nebūs kā atsevišķs dokuments un netiks gatavots lēmums par licencēšanu. Izglītības kvalitātes valsts dienests rakstveida dokumentu sagatavos tikai gadījumā, kad tiks pieņemts personai nelabvēlīgs lēmums vai lēmums ar nosacījumu.

Ja izglītības iestāde gada laikā pēc izglītības programmas licencēšanas nebūs uzsākusi tās īstenošanu vai būs pārtraukusi licencētas izglītības programmas īstenošanu, izglītības iestāde pati varēs veikt atzīmi VIIS, ka izglītības programma netiek īstenota (nav aktīva). Savukārt, lai atjaunotu tiesības īstenot izglītības programmu, par kuru VIIS izdarīta šī atzīme, attiecībā uz autorprogrammām izglītības iestādei būs jāveic atkārtots licencēšanas process (iesniedzot iesniegumu izglītības programmas licencēšanai). Savukārt noteikta parauga izglītības programmas īstenošanu izglītības iestāde varēs atjaunot pati, veicot atbilstošu atzīmi VIIS.

Noteiktas arī jaunas iesniegumu formas izglītības programmas licencēšanai. Tajās būs jāietver arī izglītības iestādes atzīme ar apliecinājumu par izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajām telpām un materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājumu, kas ir neatņemama izglītības programmas sastāvdaļa. Noteikumi arī paredz, ka profesionālās izglītības programmas policijas darba jomā jāsaskaņo ar Valsts policiju, savukārt ar skaistumkopšanu saistītās izglītības programmas (piemēram, izglītības programmas, kas paredz apgūt tetovēšanas, mikropigmentācijas, perforācijas (caurduršanas) manipulācijās), saskaņojamas ar Veselības ministriju.

Ar otrdien, 2019. gada 28. maijā, valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" var iepazīties MK tīmekļvietnē.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.