Publicēts 30 maijs 2019

nordwood themes 166423 unsplashCeturtdien, 2019.gada 30.maijā valsts sekretāru sanāksmē izsludināts noteikumu projekts par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem. Turpmāko divu nedēļu laikā savu atzinumus sniegs ministrijas un citas institūcijas, tai skaitā nevalstiskās organizācijas. Pēc saņemto priekšlikumu izvērtēšanas tas tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā.

2020.gada 1.septembrī notiks jaunā mācību satura un pieejas pakāpeniska ieviešana vidusskolās, kad pēc jaunās pieejas mācības sāks 10.klases skolēni. Skolēniem tiks dota iespēja gan iegūt vispusīgu izglītību visās mācību jomās, gan mācīties savām interesēm un nākotnes nodomiem atbilstošu mācību saturu. Pilnveidotajā mācību satura modelī vidusskolai paredzēts, ka apmēram trešdaļu no mācību laika 10.–12. klasē varēs mācīties padziļināti šaurāku priekšmetu loku.

Patlaban lielais obligāto mācību priekšmetu skaits liedz skolēnam atklāt un attīstīt savas intereses, jo visiem skolēniem neatkarīgi no viņu tālākajiem nākotnes plāniem jāmācās vienāds saturs. Tāpat pārāk liels mācību priekšmetu skaits liedz skolēniem iespēju iedziļināties, tādējādi neveidojas izpratne un kompleksās, nepazīstamās situācijās izmantojamas prasmes.

Tādējādi lielāka uzmanība tiks pievērsta skolēnu lietpratības attīstībai – spējai koordinēti lietot zināšanas, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus kompleksās, nepazīstamās situācijās. Tāpat jaunā mācību satura pieeja lielāku lomu piešķirs jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu, attieksmju un vērtību veidošanai.

Atšķirībā no spēkā esošā standarta, plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti būs kompleksi, ietverot zināšanas, izpratni, prasmes, vērtībās balstītus ieradumus un caurviju prasmes, un formulēti septiņās mācību jomās. Tas ļaus samazināt mācību satura sadrumstalotību, mācību procesā veltīt atbilstošu laiku un vērību dzīvei nepieciešamo vispārīgo prasmju, tai skaitā kritiskās domāšanas, problēmrisināšanas, sadarbības un citu prasmju un ieradumu attīstībai, kā arī sekmēs sadarbību starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību jomās tiks veidoti trīs mācību satura apguves līmeņos.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” pieejams šeit.