Publicēts 17 jūnijs 2019

javier sierra 1421499 unsplash 1Trešdien, 2019. gada 19.jūnijā, plkst. 12.00 Izglītības un zinātnes ministrija aicina uz preses konferenci par OECD TALIS (Starptautiskais mācīšanas un apguves pētījums) aptaujas rezultātiem. Preses konferencē piedalās izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta direktors, profesors Andrejs Geske.

TALIS ir vienīgā pasaules līmeņa aptauja, kas uz mācību procesu raugās skolotāja acīm. Skolas vide tiek apskatīta no dažādiem aspektiem, un TALIS nodrošina unikālu iespēju noskaidrot tieši skolotāja redzējumu par savu profesiju un skolā notiekošo.

“Izglītības sistēmas centrā ir bērns, bet šo bērnu savās rokās un sirdīs tur skolotājs. Skolotājs ir bērna panākumu atslēga, tāpēc TALIS pētījums ir lielisks instruments, ar kura palīdzību noskaidrot, ko domā un kā jūtas skolotājs. Tāpēc gribu pateikt paldies ikvienam skolotājam par piedalīšanos aptaujā. Jūsu viedoklis mums ir īpaši svarīgs, jo tieši no jums, skolotāji, ir atkarīgs tas, kāda būs Latvijas nākotnes sabiedrība,” saka izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Profesors A.Geske uzsver, ka pētījuma rezultāti tiks ņemti vērā, veidojot jauno skolotāju izglītības programmu, kā arī organizējot skolotāju tālākizglītību. “Skolotājs ir galvenais spēlētājs izglītības sistēmā, un tikai augsti kvalificēti un darbā aizrautīgi skolotāji var nodrošināt mūsu skolēnu tālāko izaugsmi. Skolotāju dalība TALIS pētījumā ir īpaši nozīmīga, jo nodrošina mūsu izglītības sistēmas tālāku attīstību,” saka A.Geske.

TALIS aptauja pirmo reizi notika 2008.gadā un tajā piedalījās 24 valstis. 2013.gadā notika 2.aptaujas cikls, kurā pirmo reizi piedalījās arī Latvija, un šajā aptaujā tika salīdzinātas 34 valstu izglītības sistēmas. Aptaujas ciklā, kas norisinājās 2018.gada vasarā, dalībnieku skaits sasniedz jau 48 valstis no visiem pasaules kontinentiem. Latvijā aptaujā piedalījās 137 skolu 2314 skolotāji.

Galvenās TALIS 2018 tēmas ir profesionālā attīstība, pedagoģiskās studijas, mācību pieejas, atgriezeniskās saites sniegšana un novērtēšana, apmierinātība ar darbu, cilvēkresursu vadība, līderība, skolas/klases vide, inovācijas, pieejamība un dažādība.

Pirmie TALIS 2018 rezultāti (1.sējums) tiks publicēti trešdien, 19. jūnijā, plkst. 11.00 un būs pieejami OECD tīmekļvietnē. 

OECD TALIS 2018 aptaujas īstenošana Latvijā notiek sadarbībā ar Latvijas Universitātes Izglītības pētījumu institūta pētniekiem.

TALIS aptaujas norise tiek līdzfinansēta ESF projekta nr. 8.3.6.1. “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.