Publicēts 08 Jūlijs 2019

Pirmdien, 2019. gada 8. jūlijā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizē politikas dialoga sanāksmi Erasmus+ projekta "OpenU/BLOOM" (Online Pedagogical resources for European Universities) ietvaros.

Projektā "OpenU" plānots izveidot inovatīvu Eiropas platformu (hub) BLOOM, kas atbalstīs kombinētu mācīšanos gan klātienē, gan virtuālā vidē, sekmēs mobilitāti un attīstīs augstākās izglītības institūciju tīklošanos, izmantojot esošos resursus un sekmējot tālāku Eiropas augstākās izglītības digitalizāciju.

Projekta vadošais partneris ir Parīzes Sorbonas Universitāte 1, kopumā projektā ir 21 partneris - universitātes, ministrijas, aģentūras un citas institūcijas. Rīgā tiekas projekta "OpenU" politikas grupas partneri no Beļģijas Flāmu kopienas Izglītības ministrijas, Spānijas un Francijas Izglītības un zinātnes ministrijām, Vācijas Izglītības un zinātnes ministrijas (pārstāv Vācijas akadēmiskās apmaiņas dienests DAAD), Eiropas Universitāšu fonda (EUF), EADTU, Eiropas studentu organizācijas, kā arī Latvijas augstskolu un ministrijas pārstāvji.

Katrs politikas grupas dalībnieks projekta ietvaros organizē vienu politikas dialoga semināru par projekta tēmu atbilstoši aktualitātei valstī. IZM darbojas politikas grupā (Policy Cluster), kurā politikas dialoga tēma ir politikas izstrāde digitalizācijas jomā, ņemot vērā uzsākto nākamā perioda izglītības attīstības pamatnostādņu izstrādi. Politikas dialogs Rīgā dos kopēju ieguldījumu projektā un rekomendāciju izstrādē līdzīgām augstākās izglītības sistēmām.

Šobrīd turpinās arī projekta mājaslapas izstrāde.

eu flag erasmus vect pos