Publicēts 12 Jūlijs 2019

Šonedēļ Latvijā risinājies nozīmīgs notikums - ir izsniegta pirmā “ienākošā” Eiropas profesionālā karte speciālistam, kurš profesionālo kvalifikāciju ieguvis Lielbritānijā. Kartes saņēmējs ir diasporai piederīgs farmaceits, kura profesionālā kvalifikācija tagad atzīta arī Latvijā. Šobrīd izskatīšanā ir vēl viens “ienākošās” Eiropas profesionālās kartes pieteikums no Bulgārijas - fizioterapeita profesijā. Šī ir priecīga ziņa, kas ļauj cerēt, ka Eiropas profesionālās kartes saņēmēju skaits pakāpeniski līdzsvarosies un Latvijas darba tirgus piesaistīs aizvien jaunus profesionāļus no ES valstīm.

Eiropas profesionālā karte ir pirmā Eiropas mēroga elektroniskā procedūra, ko profesionāļi var izmantot savas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai. Tā ir racionalizēta un pārredzama un palīdz speciālistiem atzīt savu profesionālo kvalifikāciju citās ES valstīs. Latvijā Eiropas profesionālā karte tiek izdota profesionālās kvalifikācijas atzīšanai mūsu valstī noteiktajās reglamentētajās profesijās - māsa, farmaceits, fizioterapeits, kā arī kalnu gida un nekustamā īpašuma aģenta profesijās, kas Latvijā nav reglamentētas.

Eiropas Savienības direktīva, kas paredz sekmēt ES iekšējā tirgus mobilitāti un mazināt administratīvos šķēršļus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, Latvijā tika ieviesta 2016.gada 18.janvārī. Kopš tā laika ir saņemti 34 Eiropas profesionālās kartes pieteikumi, no kuriem 32 ir “izejošie” Eiropas profesionālās kartes pieteikumi, t.i., Latvijas profesionāļi vēlas saņemt karti, lai reglamentētā profesijā strādātu ārvalstīs. Šobrīd izsniegtas 14 Eiropas profesionālās kartes - 2 farmaceita profesijā, 8 – vispārējās aprūpes māsas profesijā un 4 – fizioterapeita profesijā.