Publicēts 31 jūlijs 2019

Šodien, 2019. gada 31. jūlijā, notika Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) rīkotā atvērtā Zināšanu ekonomikas padomes (ZEP) sēde, kurā dalībnieki diskutēja par jaunu vidējās izglītības sistēmas modeli un satura izmaiņām.

Diskusijā ar uzņēmējiem par gaidāmajām izmaiņām piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārā sekretāre Anita Muižniece, Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks un projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Tuvākajā laikā valdībā tiks izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”. Projekta Skola2030 ietvaros ir izveidots piedāvājums vispārējās vidējās izglītības pakāpes apguvei, kura mērķis ir palīdzēt skolēnam apzināties savas intereses, spējas un veiksmīgāk sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai. Tāpēc projekta gaitā un jaunā satura izstrādē un apspriešanā ir iesaistītas dažādas sabiedrības un ekonomiskās grupas, tajā skaitā uzņēmēji. Jaunais saturs piedāvās skolēniem iespēju mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem, uzsvaru liekot uz konkrētiem mācību priekšmetiem.

“Pēc šīsdienas diskusijas secinām, ka uzņēmēji augstu vērtē profesionāļus, kurus noteiktā laika posmā sagatavo skola. Tāpēc ir svarīgi rēķināties ar darba tirgus prioritātēm, lai veiksmīgi sagatavotu jaunieti noteiktām mācībām augstākajā izglītībā vai profesionālajai darbībai. Jauno izmaiņu virzītājiem Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts izglītības satura centram un projektam Skola2030 ir svarīgi saprast dažādas šķautnes, tajā skaitā uzņēmēju viedokli, kas sagatavotajam profesionālim piedāvās darba vietu,” pauž IZM parlamentārā sekretāre Anita Muižniece.

Pamatojot šādas diskusijas nepieciešamību, ziņu aģentūrai LETA LTRK prezidents Aigars Rostovskis apgalvoja, ka pašreizēja mācību pieeja ir novecojusi, tādēļ būtiski satura veidotājiem un uzņēmējiem vienoties par to, kā turpmāk nepieciešams veidot izglītības sistēmu.

Tāpat arī VISC vadītājs Guntars Catlaks uzsver: “Mēs atsaucāmies piedalīties diskusijā, jo pilnībā jāpiekrīt LTRK prezidentam, ka sistēma ir jāmaina. Uzņēmēju interese ir papildus apliecinājums tam, ka esam uz pareizā ceļa. Ilgtermiņā sistēmas maiņa palīdzēs attīstīties ekonomikai un veidos mūsu valsti konkurētspējīgāku. Sabiedrībai nepārtraukti jāturpina attīstīties, jāiet līdzi laikam, kas nozīmē, ka ir jāattīsta mūsdienīga pieeja mūsu jauniešu izglītošanā.”

Projekta Skola2030 ietvaros izstrādātais vispārējās izglītības pakāpes modelis veidos skolēniem dziļāku izpratni un labākas prasmes mācību priekšmetos, jaunieši būs motivētāki mācīties un viņiem būs spēcīgāka savu interešu apzināšanās. Kvalitatīvas izglītības piedāvājums un augstas prasības visās mācību jomās nodrošinās absolventu labāku kopējo sagatavotību turpmākajām gaitām. Plašāk par vidusskolas modeli Skola2030 tīmekļvietnē.