Publicēts 02 augusts 2019

Jūlija pēdējā nedēļā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska devās vizītē uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Vizītes mērķis – iepazīt latviešu diasporu, rosināt un turpināt diskusijas par diasporas izglītību un piederības sajūtu Latvijai, kā arī ar universitāšu pārstāvjiem pārrunāt veidus labākai zinātnes un pētniecības sasaistei ar ekonomiku inovāciju komercializācijas nolūkā.

Īstenojot A.K.Kariņa vadītās valdības Rīcības plāna uzdevumu nodrošināt pastāvīgu un sistēmisku atbalstu latviskajai izglītībai diasporā, remigrācijas veicināšanai un latviešu valodas un kultūras apguvei ārvalstu augstskolās, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) ir noteiktas prioritāras aktivitātes.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska uzsver, ka „šo aktivitāšu vidū ir atbalsts latviešu valodas apguvei vasaras vidusskolās ASV un Austrālijā, atbalsts citiem izglītojošiem pasākumiem valodas apguvei un lietojuma veicināšanai, diasporas izglītības vadlīniju izstrāde, valsts valodas prasmes pārbaudes un to pieejamība diasporai pastāvīgajās dzīvesvietās ārvalstīs, izsniedzot atbilstošu valsts valodas prasmes apliecību un citas”. Turklāt ministrijā ir uzsākts darbs, lai īstenotu mērķtiecīgu sadarbību ar zinātnes diasporu ārvalstīs kopīgu pētniecības un attīstības pasākumu īstenošanai un sadarbības iespēju paplašināšanai.

Izglītības un zinātnes ministre vizītes ietvaros apmeklēja latviešu nometni Garezerā Mičiganas pavalstī, kur iepazinās ar Garezera vasaras vidusskolas (GVV) darbību, diskutēja ar vidusskolas vadību un mācībspēkiem no Latvijas par diasporas izglītības organizatoriskiem un satura jautājumiem. Ministre vadīja nodarbību 3. vidusskolas klases skolēniem, arī piedalījās iedvesmojošās sarunās ar skolēniem par latvietību. Līdzīga dienas kārtība bija arī vidusskolas „Kursa” apmeklējumā. Vizītes turpinājumā I.Šuplinska arī apmeklēja Notre Dame universitāti Sausbendā Indianā un Rietummičiganas universitāti Kalamazū, Mičiganā, kā arī piedalījās valsts valodas prasmes pārbaudījumos un tikās ar Amerikas Latviešu apvienības valdi un vietējo latviešu kopienu Garezerā, apskatot Latviešu centrus Kalamazū un Sietlā. I.Šuplinska pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus GVV direktorei Sandrai Sīpolai un Amerikas Latviešu apvienības Izglītības nozares vadītājai Elisai Freimanei.

Vizītes laikā ASV notika arī vērtīga saruna ar Vašingtona universitātes Sietlā inovāciju centra Comotion viceprezidenti stratēģijas jautājumos par sadarbības veicināšanu starp pētniecību un uzņēmējiem. Vašingtona universitātē tiek īstenota vienīgā Baltiešu studiju programma ASV. Baltiešu studiju programmas vadītājs Dr.Guntis Šmidhens iepazīstināja ar Vašingtona universitātes ‬ baltistikas studējošajiem un bibliotēku, tika pārrunāti sadarbības jautājumi un baltistikas studiju iespējas arī citās ASV universitātēs. Savkārt tikšanās laikā ar Humanitārās fakultātes vadību tika pārrunātas tendences augstākajā izglītībā un pētniecībā kopumā, akcentējot starpdisciplināro pētījumu pieaugumu un nepieciešamību profesionāļu sagatavošanā.