Publicēts 27 Augusts 2019

Šodien, 2019. gada 27. augustā, valdība nolēma neapstiprināt Latvijas Universitātes (LU) rektora amatā profesoru Indriķi Muižnieku un par rektora pienākumu izpildītāju iecēla vēstures doktoru, profesoru Gvido Straubi. Saskaņā ar Augstskolu likumu Ministru kabinets (MK) var neapstiprināt rektoru amatā, ja viņš ievēlēts, pārkāpjot Augstskolu likuma un augstskolas Satversmes noteikumus.

2019.gada 24. maija un 6. jūnija LU Satversmes sapulces sēdēs notika LU rektora vēlēšanas. Saskaņā ar Augstskolu likumu un LU Satversmi ievēlēto rektoru pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets, iepriekš pārbaudot rektora vēlēšanu atbilstību Augstskolu likuma un augstskolas Satversmes noteikumiem.

Izvērtējot LU iesniegtos dokumentus par rektora vēlēšanu norisi, Izglītības un zinātnes ministrija konstatēja dažāda veida un nozīmīguma pārkāpumus, kas ir ietekmējuši vēlēšanu gaitu un varēja ietekmēt LU rektora vēlēšanu rezultātus. Tāpēc IZM rosināja valdību neapstiprināt profesoru I. Muižnieku LU rektora amatā un iecelt rektora pienākumu izpildītāju.

Neapstiprinot I. Muižnieku rektora amatā tiek ievērots demokrātijas un tiesiskuma princips valstī, jo ir ļoti svarīgi, lai augstākās izglītības iestāde, kas izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus, darbotos sabiedrības interesēs. Augstākās izglītības iestādes augstākā amatpersona – rektors saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir valsts amatpersona, kuras ievēlēšanai amatā jānotiek leģitīmi. Sabiedrībai ir tiesības paļauties, ka augstākās izglītības iestāde ir pilnībā ievērojusi tai normatīvajos aktos noteikto darbības kārtību, tajā skaitā attiecībā uz vēlēšanām un augstskolas visu līmeņu pašpārvaldes institūcijām.

Valdībā pieņemtais lēmums par I. Muižnieka neapstiprināšanu rektora amatā neapdraud augstskolas autonomiju, pastāvēšanu un akadēmisko brīvību, kā arī izglītības pieejamību un kvalitāti. Lēmums tikai apstiprina, ka LU rektora vēlēšanu laikā ir notikuši Augstskolu likuma un augstskolas Satversmes noteikumu pārkāpumi. Atstājot tos bez ievērības, tiktu veicināta tolerance pret tiesību normu neievērošanu Latvijā visaugstākajā līmenī.

Saskaņā ar Augstskolu likumu Latvijas Universitātei divu mēnešu laikā atkārtoti jāorganizē rektora vēlēšanas. MK neapstiprinātais rektora amata kandidāts atkārtotajās rektora vēlēšanās nepiedalās. Valdības lēmumu par I. Muižnieka neapstiprināšanu rektora amatā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Ar valdībā apstiprināto rīkojuma projektu "Par Latvijas Universitātes rektoru" var iepazīties MK tīmekļvietnē.