Publicēts 02 Septembris 2019

Šodien, 2019. gada 2. septembrī, Ādažu vidusskolā tika atklāta jaunā sākumskolas ēka, kas gandrīz 700 skolēniem un viņu pedagogiem nodrošinās mūsdienu prasībām atbilstošu ergonomisku mācību vidi, kas papildināta ar moderniem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem.

“Šī jaunā ēka ir daļa no Latvijas izglītības sistēmas pārmaiņām. Tās ir iespējas, kas skolēniem un pedagogiem ļauj mācīties un strādāt mūsdienīgā un ērtā vidē, ar modernām tehnoloģijām un mācību kabinetiem, drošu un plašu sporta un fizisko aktivitāšu klāstu. Ādažu vidusskola jau ir spērusi lielu soli, iesaistoties projekta Skola2030 jaunā mācību satura aprobācijā, tādēļ novēlam pedagogiem sekot izaicinājumam, allaž sadarboties un papildināt vienam otru,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Jauno mācību gadu jaunās vai pārbūvētās ēkās sāks vēl vairākas vispārējās izglītības iestādes. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajam Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektam “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi", skolas ir pielāgojušas mācību vidi jaunajam vispārējās izglītības mācību saturam. Ministrijas mērķis ir nodrošināt vienādas mācību iespējas bērniem visā Latvijā, un šīs iespējas ietver gan skolu aprīkojumu un mācību līdzekļus, gan līdzvērtīgu nodarbību piedāvājumu un mācību vidi kopumā.

Pagājušajā nedēļā, 30. augustā, durvis jaunajai piebūvei vēra arī Mārupes Valsts ģimnāzija. Turpmāk 1240 skolēni varēs izmantot mūsdienu prasībām atbilstošu ergonomisku mācību vidi, kas papildināta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem, tostarp dabaszinātņu mācību priekšmetu apguvei. Mācību vides uzlabošana ir veikta arī esošajā skolas ēkā - mazā vingrošanas zāle ir pārbūvēta par multifunkcionālu telpu mācību semināriem, prezentāciju sniegšanai lielākai auditorijai, izglītojošu mācību priekšmetu izstāžu un lektoriju organizēšanai.

Kopā ar skolēniem 1. septembrī notika arī Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstruētās ēkas atklāšanas pasākums. Skola šo trīs gadu būvniecības laikā ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas un nu skolēni un pedagogi varēs mācīties un strādāt mūsdienīgā un ērtā vidē ar modernām tehnoloģijām un mācību kabinetiem. Ir pārbūvēts un labiekārtots arī skolas sporta stadions - veikta futbola laukuma un vieglatlētikas sektoru pārbūve.

2019./2020. mācību gada sākumā ir pabeigtas un ekspluatācijā nodotas jau daudzas ar ERAF atbalstu modernizētas vispārējās izglītības iestādes. Kopumā ar ERAF atbalstu līdz 2023. gadam paredzēta 100-115 vispārējās izglītības iestāžu modernizācija, kur izglītību apgūst vairāk nekā 47 tūkstoši skolēnu.

Pieejamais ERAF finansējums 142 962 247 eiro, kas vidēji ir 30% no projekta kopējām izmaksām.

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā IZM iecerējusi sniegt kompleksu atbalstu vispārējās izglītības iestāžu modernizācijai, kas ietver ergonomisku mācību vidi, IKT aprīkojumu un risinājumus, jaunus dabaszinātņu kabinetus, kā arī sporta infrastruktūras sakārtošanu un izglītības iestāžu dienestu viesnīcu modernizēšanu, ievērojot to nozīmi skolu tīkla sakārtošanā. Šīs investīcijas tiek veiktas sinerģijā ar citiem IZM atbalsta pasākumiem, piemēram, kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanu, digitālo mācību līdzekļu izstrādi un citiem.

LET 24540718

Bildē no kreisās: Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Prindžuks, Saeimas Izglītības komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens un SIA “Monum” valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš.