Publicēts 01 oktobris 2019
Šodien, 2019. gada 1. oktobrī, valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu un par Rīgas Juridiskās augstskolas rektoru apstiprināja tiesību zinātņu doktoru Pjetro Karlo Vladimiro Sullo. 
 
Pjetro Karlo Vladimiro Sullo  par Rīgas Juridiskās augstskolas rektoru tika ievēlēts ar augstskolas Satversmes sapulces 2019.gada 17.maija lēmumu. Saskaņā ar Augstskolu likuma nosacījumiem, augstskolas  ievēlēto rektoru amatā apstiprina Ministru kabinets.
 
Jaunajam Rīgas Juridiskās augstskolas rektoram ir liela starptautiska pieredze docētāja un pētnieka darbā vairākās ārzemju augstskolās, un šī pieredze, apvienojot akadēmisko un pētniecisko kompetenci, attīstot internacionalizāciju un atvērtību, ir būtisks Latvijas augstskolu attīstības priekšnoteikums.
 
Savā uzrunā valdības sēdē Pjetro Karlo Vladimiro Sullo uzsvēra, ka Rīgas Juridiskās augstskola jau vairāk nekā 20 gadu sniedz augsta līmeņa izglītību gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, specializējoties biznesā, starptautiskajās attiecībās, finansēs un diplomātijā. Augstskola savā komandā piesaista atzītus akadēmiķus un praktiķus, kā arī ārvalstu studentus no daudzām pasaules valstīm. Runājot par Rīgas Juridiskās augstskolas nākotnes vīziju, rektors īpaši uzsvēra nepieciešamību stiprināt augstskolas mācībspēkus, paplašināt docētāju un studentu starptautisko mobilitāti un pieredzes apmaiņu gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām. Tāpat ir svarīgi stiprināt sadarbību pētniecībā, attīstīt un uzturēt dialogu ar industriju un biznesa vidi. Kā viens no izaicinājumiem  ir arī mūžizglītības sniegto iespēju attīstīšana un paplašināšana. 
 
Pjetro Karlo Vladimiro Sullo  dzimtā valoda ir itāļu valoda, viņš sazinās arī angļu, franču un vācu valodā. Saskaņā ar Rīgas Juridiskās augstskolas likumu, augstskolas rektoram ir jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņa profesionālo pienākumu pildīšanai, vai augstskolai ir jānodrošina tulkojums valsts valodā. Juridiskā augstskola apliecinājusi, ka nodrošinās augstskolas rektoram tulkojumu valsts valodā tādā apjomā, kāds nepieciešams viņa profesionālo pienākumu pildīšanai.
 
Ar valdībā izskatīto rīkojuma projektu "Par Rīgas Juridiskās augstskolas rektora apstiprināšanu" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.