Publicēts 01 oktobris 2019

No 2019. gada 30. septembra līdz 1. oktobrim Izglītības un zinātnes ministrijas projekta iWatermap vadītājs Ronalds Štrauhs un Rīgas Tehniskās Universitātes Ūdens Pētniecības Laboratorijas pētnieks Dāvids Štēbelis piedalījās Eiropas Savienības Apvienotā pētniecības centra industriālās partnerības Water Smart Territories partneru Kick-off sanāksmē Briselē, Beļģijā.

Tikšanās tika rīkota ar mērķi, lai iniciatīvas dalībnieki varētu tikties klātienē, prezentējot sava reģiona stiprās puses ūdens tehnoloģiju sektorā. Pirmajā sanāksmes dienā tika identificēti jau pirmie potenciālie projekti, kuros iesaistītie reģioni var sadarboties. Apvienojot spēkus un zināšanas, tiks īstenoti pētnieciski projekti, kas rada konkurētspējīgus un nepieciešamus risinājumus cilvēkiem gan vietējā, gan globālā mērogā.

Latvijai dalība ir būtiska, lai sasniegtu ministrijas īstenoto INTERREG EUROPE projekta “iWatermap” un projekta “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā“ mērķus.

Šajā sadarbības iniciatīvā ir apvienojušies spēcīgākie ūdens tehnoloģiju pētniecības centri Eiropā un būt daļai no šī konsorcija ir iespēja Latvijas pētniecības centriem un uzņēmumiem veidot sadarbību un kāpināt savu pētniecisko izcilību divos no sešiem RIS3 virzieniem.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB