Publicēts 07 oktobris 2020

kosmoss

Latvija kopš 2020. gada 27. jūlija oficiāli ir kļuvusi par Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) asociēto dalībvalsti. Tuvākajos gados kosmosa nozarē varētu iesaistīties vairāki desmiti Latvijas uzņēmumu un zinātnisko institūciju, kuriem ir augsta pētniecības un inovāciju kapacitāte, piemēram, inženierzinātnēs, lietišķajā fizikā, optikā, multidisciplinārās materiālzinātnēs u. c. zinātnes jomās ar augstu pievienoto vērtību.

Aicinām uzņēmējus un pētniekus piedalīties divos Izglītības un zinātnes ministrijas un EKA organizētajos tiešsaistes semināros, kas ļaus veiksmīgāk sagatavoties dalībai EKA Nacionālās programmas konkursā, kas tiks izsludināts 2020. gada novembrī.

21. oktobrī tiešsaistes seminārs par pirmo EKA Nacionālās programmas konkursu
Semināra dalībnieki iegūs vērtīgu informāciju par EKA Nacionālās programmas konkursa noteikumiem, aktivitāšu tipiem un citiem atbalsta nosacījumiem. Dalība šajā seminārā ir būtiska, lai sekmīgi pretendētu uz finansējuma atbalstu EKA Nacionālās programmas ietvaros.
EKA Nacionālās programmas konkursa atbalsts ietver:
- Sagatavošanās aktivitātes TRL1-3 (Technology Readiness Level – tehnoloģijas gatavības līmenis);
- Lidojuma segmenta (Flight Segment) aktivitātes TRL3-5;
- Kosmosa zinātnes aktivitātes;
- Kosmosa lejupējie (downstream) pielietojumi TRL6-8;
- Izglītības aktivitātes (studiju kursu vai doktora darba izstrāde).
Reģistrācija līdz 20. oktobrim šeit.

22. oktobrī EKA projektu rakstīšanas tiešsaistes apmācību kurss
Dalība šajā kursā uzlabos organizāciju izpratni par EKA projektu vērtēšanas procesu, labāko praksi projekta veidlapu aizpildīšanā, kā arī galvenajiem elementiem, kam ir jāpievērš uzmanība, sagatavojot projekta pieteikumus EKA programmās. Dalība apmācību kursā ir būtiska, lai sekmīgi pretendētu uz finansējumu EKA Nacionālās programmas un citās EKA Izvēles programmas ietvaros.
Reģistrācija līdz 20. oktobrim šeit

Papildu informācija par sadarbību ar EKA.