Publicēts 16 oktobris 2020

Latvijas augstskolas un zinātniskie institūti Baltijas Pētniecības programmas Lietuvas konkursā ir izcīnījuši iespēju veikt starptautiskus pētījumus 11 projektos sadarbībā ar Lietuvas, Norvēģijas, Lihtenšteinas un Igaunijas pētniecības organizācijām. Šajos projektos piedalīsies Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Vidzemes Augstskola, Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs (BICEPS), Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Agroresursu un ekonomikas institūts un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. LU kā partneris piedalīsies trīs sadarbības projektos, RTU un BICEPS katrs piedalīsies divos sadarbības projektos.

Sadarbības pētniecības projekti risina dažādus izaicinājumus Baltijas un Eiropas Ekonomikas zonas reģionos. Projekti aptver tādas jomas kā aizkuņģa dziedzera vēža pētniecība un jaunu ārstēšanas metožu izstrāde; jaunu, klimata pārmaiņām piemērotu kviešu šķirņu audzēšana ilgtspējīgas pārtikas sistēmas vajadzībām; kiberdrošības prasmju uzlabošana u.c. Plānots izpētīt ekonomiskās integrācijas iespējas Ziemeļvalstu un Baltijas reģionos, izmantojot darbaspēka kustību, tehnoloģiju pārnesi, tiešās ārvalstu investīcijas un kapitāla apriti, kā arī starptautisko tirdzniecību. Pētījumu rezultāti palīdzēs labāk izprast Ziemeļvalstu un Baltijas valstu uzņēmējdarbības un politiskās sadarbības potenciālu; analizēs, kā profesionālā apmācība un izglītība var uzlabot jauniešu riska grupu sociālo integrāciju, kā arī risinās citus sabiedrībai aktuālus jautājumus.

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finansējumu Baltijas Pētniecības programmas ietvaros saņems vismaz viens projekts katrā no konkursa piecām prioritārajām jomām:

  • Tehnoloģiju un inovāciju attīstība: četri projekti;
  • Preventīvā un personālizētā medicīnā: divi projekti;
  • Kultūra, migrācija un iekļaujoša sabiedrība: divi projekti;
  • Ekonomika, sociālās problēmas un inovācijas sabiedrībai: divi projekti;
  • Kiberdrošība: viens projekts.
  • Apstiprināto projektu saraksts un cita informācija atrodama:

https://www.lmt.lt/en/news/11-baltic-research-projects-led-by-lithuanian-scientists-receive-more-than-10-million-euros/3543 

https://www.lmt.lt/en/international-cooperation-programmes/baltic-research-programme/the-results-of-the-call-for-proposals-in-lithuania/3422 

Baltijas Pētniecības programmas Lietuvas konkursā kopējais finansējums ir vairāk nekā 10 miljoni eiro. 11 projekti no 79 projektiem, ko konkursa ietvaros iesniedza Lietuvas pētniecības organizācijas sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas un Lihtenšteinas, īstenos projektus un veiks reģionam nozīmīgu zinātnisko darbu 36 mēnešu periodā.

Baltijas pētniecības programmas ietvaros starptautiskās sadarbības projektus pētniecībā starp trim saņēmējvalstīm (Latvija, Igaunija, Lietuva) un donorvalstīm (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim ar kopējo budžetu 22 miljoni eiro. Programmā noslēgušies divi atklātie konkursi – Igaunijā un Lietuvā, bet Latvijas konkursā projektu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 19.oktobris.

Baltijas pētniecības programma ir unikāla iespēja veikt apjomīgus pētījumus par tēmām, kas ir nozīmīgas un svarīgas gan Baltijas reģionam, gan Eiropai kopumā, un strādāt ar izaicinājumiem, kuru risināšanā nepieciešams iesaistīties starpvalstu pētniecības konsorcijiem. Plānots, ka, Baltijas pētniecības programmai noslēdzoties 2024. gadā, būs izveidojošās ilgtspējīgas pētniecības partnerības, kas būs ieinteresētas turpināt sadarbību arī ārpus šīs programmas ietvariem, sevišķi piesakot jaunus projektus ES programmai Apvārsnis Eiropa.

new logo eea