Izvēlne

Aptauja

Vai Jūsu bērni labprāt piedalās vasaras nometnēs?
Jā, piedzīvojumu nometnēs
Jā, sporta nometnēs
Jā, izglītojošās nometnēs

Šodien izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete tikās ar Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) vadību un vienojās par nepieciešamību izveidot darba grupu, kas konstruktīvi strādātu pie caurskatāmas un kvalitāti sekmējošas vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu atalgojuma sistēmas izveides, lai to varētu ieviest jau 2015.gada 1.septembrī.

Apspriežot izglītības sistēmas monitoringu, ministre informēja par Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) aktualitātēm skolu direktoru izvērtēšanas procesā. Tikšanās dalībnieki vienojās, ka kvalifikācijas pakāpju noteikšana izglītības iestāžu vadītājiem nevar būt prioritāte viņu darba novērtēšanā. Savukārt  pedagogu darba samaksas noteikšanā būtu ņemams vērā arī pedagogu pašvērtējums. „Ir svarīgi, lai pedagogi tiktu vērtēti pēc vienotas metodikas,” uzsvēra ministre.

Apspriežot Ministru kabineta noteikumus „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo sadarbību”, LIVA izteica viedokli, ka vērtēšanā iesaistītajiem IKVD speciālistiem nepieciešama pedagoģiskā izglītība un arī darba pieredze skolā.

Tikšanās dalībnieki vienojās par birokrātiskā sloga mazināšanu izglītības iestāžu pārvaldībā.

Ministre uzsvēra konstruktīva dialoga nepieciešamību ar izglītības darbiniekiem, profesionālajām organizācijām un uzsvēra nepieciešamību noslēgt jaunu vienošanos par sadarbību un informācijas apmaiņu starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un LIVA, jo iepriekšējā slēgta pirms 12 gadiem - 2002.gada 11.aprīlī – un ir aktualizējama.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.