Publicēts 12 Maijs 2015

 

Saulaines Profesionālā vidusskola ar jauno mācību gadu – no šā gada 1. septembra - kļūs par profesionālās izglītības kompetences centra “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” mācību īstenošanas vietu Saulainē. Tādējādi tiks pilnveidots mācību programmu klāsts un materiālais nodrošinājums, kā arī radītas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu izglītības iestādes attīstībai. Līdz ar Saulaines Profesionālās vidusskolas pievienošanos tehnikuma nosaukums tiks mainīts uz “Kandavas Lauksaimniecības tehnikums”.

Tehnikuma mācību īstenošanas vietā Saulainē tiks turpināta profesionālās izglītības programmu īstenošana. Savukārt audzēkņi turpinās mācīties un pedagogi strādāt tajā pašā vietā Saulainē, kur turpmāk atradīsies tehnikuma teritoriālā struktūrvienība.

Saulaines Profesionālajā vidusskolā atbilstoši statistikas datiem 2014. gada 1. oktobrī mācījās 212 skolēni, apgūstot lauku īpašumu apsaimniekotāja, pavāra, ēdināšanas pakalpojumu speciālista, viesmīlības pakalpojumu speciālista un automehāniķa profesijas četrās profesionālās vidusskolas īstenotajās izglītības programmās - „Lauksaimniecība” „Ēdināšanas pakalpojumi”, “Viesnīcu pakalpojumi” un “Autotransports”.

Izglītība iestādē pēdējos gados ir turpinājis sarukt audzēkņu skaits, līdz ar to samazinājies arī skolai pieejamais valsts budžeta finansējuma apmērs, ko saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem aprēķina atbilstoši audzēkņu skaitam izglītības iestādē. Demogrāfiskās prognozes liecina, ka audzēkņu skaits šajā profesionālajā izglītības iestādē arī turpmākajos gados varētu samazināties. Tāpēc skola kā patstāvīga izglītības iestāde atbilstoši noteiktajiem kritērijiem nevarēs kvalificēties profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai. Arī Eiropas Savienības fondu finansējums nav pieejams izglītības iestādēm ar nelielu skolēnu skaitu, tādējādi nenodrošinot skolas tālākas attīstības perspektīvas.

Turpinot profesionālās izglītības kvalitātes un modernas mācību vides uzlabošanu un darbu pie konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas izveides, Izglītības un zinātnes ministrija attīsta profesionālās izglītības kompetences centru tīklu. Tas paredz, ka līdzekļi tiek koncentrēti ilgtspējīgos projektos - modernizētos un aprīkotos, mūsdienu prasībām atbilstošos profesionālās izglītības centros visos Latvijas reģionos. Mūsdienīga profesionālā izglītība pieprasa gan lielus ieguldījumus modernā mācību aprīkojumā - darba galdos, laboratorijās un autotehnikā, gan mācību telpās un dienesta viesnīcās. Šis process turpina arī Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010.-2015.gadam īstenošanu, veidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības infrastruktūru. Vienlaikus tiek sekmēta visu veidu resursu efektīva izmantošana, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, kā arī ceļot profesionālās izglītības prestižu.

Ar otrdien, 12. maijā, valdībā apstiprināto Ministru kabineta rīkojuma projektu iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40348715&mode=mk&date=2015-05-12

 

Foto: Saulaines Profesionālā vidusskola @saulainespv.lv