Publicēts 27 Maijs 2015

Lai pilnveidotu profesionālo kompetenci un paaugstinātu profesionālo kvalifikāciju, tostarp tiesības mācīt vēl kādu citu mācību priekšmetu, arī šogad pedagogiem ir iespēja pieteikties un bez maksas apgūt B programmu kursus. Plānots, ka par valsts budžeta līdzekļiem šos kursus varētu apgūt vairāk nekā 1000 pedagogu.

Iepirkuma rezultātā Izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīrusi gandrīz 450 tūkstošus  eiro bez pievienotās vērtības nodokļa pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšanai, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, B programmās iegūstot tiesības  mācīt citu mācību priekšmetu vai strādāt citā izglītības pakāpē vai strādāt izglītības iestādē.

Iepirkumā tika noskaidroti kursu īstenotāji - Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rēzeknes Augstskola, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte.

B programmu “Tehnoloģijas un zinātņu pamati” būs iespēja apgūt aptuveni 125 pedagogiem, “Tehnoloģijas un radošums interešu izglītībā” - 140 pedagogiem,  B programmas kursus datorikā (informātikā) – 150 pedagogiem, bet “Veselības jautājumu apguve profesionālajā vidējā izglītībā un arodizglītībā” - 180 pedagogiem. Savukārt 50 pedagogiem būs iespēja papildināt zināšanas B programmā “Speciālās izglītības saturs un didaktika” un “Bibliotēkzinātne”, 160 pedagogiem-“Pedagoģija”, 90 pedagogiem - “Pamatizglītības pirmā posma izglītības saturs un didaktika”, bet 100 pedagogiem -“Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika”.  Kursus “Vēstures vai ģeogrāfijas mācību priekšmeta saturs un didaktika” īstenošana” un “Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika” varēs apmeklēt 80 pedagogi.

Savukārt tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums B programmas kursam “Pedagogs karjeras konsultants”, kas ļaus 75 pedagogiem pilnveidot karjeras konsultanta zināšanas karjeras attīstības atbalsta teorijās un attīstīt prasmes karjeras izglītības plānošanai un īstenošanai. Programma paredzēta 160 stundas apjomā un dos tiesības pedagogam strādāt par pedagogu karjeras konsultantu.

Iespēja apmeklēt B programmas kursus pedagogiem bija arī pērn, kad savas zināšanas un profesionālās prasmes pilnveidoja 1643 skolotāji. Arī turpmākos gadus valsts budžetā ir paredzēts finansējums pedagogu tālākizglītībai.

Plašāka informācija par pieteikšanos kursiem pieejama šeit: http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveide/aicinam-pedagogus-pieteikties-papildinat-profesionalo-kvalifikaciju-b-programmas

9668482021 a9c9373815 o