Publicēts 29 Maijs 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina uz preses konferenci 1.jūnijā plkst. 14.00 IZM, Vaļņu ielā 2, Informācijas centrā.

Preses konferencē IZM valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Evija Papule, VISC vadītājs Guntars Catlaks un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas prezidente Signe Bāliņa informēs par gada sākumā uzsāktā datorikas prasmju apguves pilotprojekta gaitu un līdz šim paveikto, lai no 2015.gada 1.septembra varētu sākt tā aprobāciju pamatskolās.

Jau iepriekš informējām, ka, veidojot jaunu, kompetencēs balstītu vispārējās izglītības standartu un aktualizējot datorikas prasmju apguves pilnveides nepieciešamību, VISC no 2015.gada 1.septembra piedāvā skolām aprobācijai piecu datorikas mācību programmu pilotprojektu. Patlaban ir noslēgusies skolu pieteikšanās programmu aprobācijai, datorikas mācību programmu paraugu izstrāde un ekspertīze.

Līdz šim datorikas programmu aprobācijai ir pieteikušās 155 izglītības iestādes.