Publicēts 16 Jūnijs 2015

 

Ministru kabinets šodien iecēlis bioloģijas zinātņu doktori Māru Zeltiņu par Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāju. Rektora vietas izpildītājs līdz jauna rektora ievēlēšanai nepieciešams sakarā ar Liepājas Universitātes rektora, matemātikas zinātņu doktora Jāņa Rimšāna nāvi.

Liepājas Universitātes Satversmes sapulce 1. jūnija sēdē lēma atlikt rektora vēlēšanas līdz nākamā mācība gada sākumam, lai rektora amata kandidātam atvēlētu ilgāku laiku diskusijām un universitātes attīstības koncepcijas precizēšanai.

Ar MK rīkojumu “Par Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāja iecelšanu” var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40350104