Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

SeileMemorandsLatvijas prezidentūras laikā, 23. jūnijā Briselē izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile un Eiropas Komisijas Kopīgās pētniecības centra (KPC) ģenerāldirektors Vladimírs Sucha parakstīja saprašanās memorandu.

Dokuments nosaka pamatu turpmākai zinātniskai sadarbībai starp KPC un Latvijas kolēģiem abpusēji nozīmīgās jomās. Tās ir kopīgas mācību programmas, zinātniskās un tehnoloģiskās informācijas apmaiņa (piemēram, veicot kopīgus seminārus un darbnīcas), kā arī līdzdalība esošo programmu, projektu un ar to saistītu pasākumu īstenošanā.

Pašreizējā sadarbība ar KPC jau tiek realizēti ap 20 projektu, tīklu un divpusēji noslēgtu nolīgumu. Pateicoties saprašanās memorandam, sadarbība starp abām pusēm tiks padziļināta un atvieglota. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padome laikā KPC ir notikusi aktīva sadarbība Latviju, it īpaši viedās specializācijas un standartizācijas jomās.

Memoranda ietvaros sadarbība notiks enerģētikas un jo īpaši tās piegādes drošības; atjaunojamās enerģijas, tostarp no biomasas; viedo tīklu un energoefektivitātes projektos. Zinātnieki sadarbosies arī zinātnes un tehnoloģiju attīstības studiju jomā, kā arī nodrošinās Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) ieviešanu un uzraudzību.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.