Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

Sākot ar 1. jūliju, visās Latvijas augstskolās un koledžās sāk pieņemt reflektantu pieteikumus studijām 2015./2016. studiju gadam. Vairāk nekā 40% no visām valsts finansētajām budžeta vietām ir paredzētas dabaszinātņu, matemātikas un inženierzinātņu studijām. Kopumā no valsts budžeta šogad tiek finansētas 29 958 valsts budžeta vietas 688 programmās 34 augstskolās un koledžās. Visvairāk budžeta vietu atvēlēts inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā.

Latvijas izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktais mērķis panākt valsts finansēto studiju vietu skaita pieaugumu t.s. STEM (sciene, technology, engineering and mathematic) jomās - dabas zinātnēs, tehnoloģijās, matemātikā un inženierzinātnēs - līdz vismaz pusei no kopējā studiju vietu skaita līdz 2017. gadam tiek realizēts, jau šogad vairāk nekā 40% no valsts finansētajām budžeta vietām paredzot studijām STEM nozarēs.

Sekojot darba devēju pieprasījumam un valsts ekonomikas attīstības tendencēm, inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecības studiju programmās ir pieejamas 9074 valsts finansētas vietas, humanitārajās zinātnēs un mākslā – 4057 vietas, sociālajās zinātnēs, komerczinībās un tiesību jomā – 3656 vietas, veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā – 4880 vietas, dabas zinātnēs, matemātikā un IT – 3172 vietas,  lauksaimniecībā - 715 vietas, izglītības jomas studiju programmās – 1985 studiju vietas, bet pakalpojumu jomā – 2419 vietas.

Valsts augstskolās ir pieejamas 19 947 studiju vietas bakalaura studiju programmās, 4968 vietas maģistra programmās un 1381 studiju vieta doktorantūrā.

Vairāk informācijas par augstākās izglītības statistikas dinamiku Latvijā

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.