Publicēts 07 jūlijs 2015

Šodien Ministru Kabinets (MK) apstiprinājis ekonomikas zinātņu doktori Irinu Seņņikovu par Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RSEBAA) rektori. Augstskolas Satversmes sanāksme prof. Senņikovu par rektoru atkārtoti ievēlēja 2015. gada 13. aprīlī.

Irina Senņikova augstskolā RSEBAA strādā kopš tās dibināšanas pirmsākumiem. Viņai ir maģistra grāds angļu filoloģijā, MBA grāds un doktora zinātniskais grāds vadībzinībās intelektuālās uzņēmējdarbības jomā. Irina Senņikova pasniedz lekcijas vadībzinībās, vadībā un organizāciju vadīšanā. I. Senņikova ir iesaistījusies vairākos starptautiskajos projektos, bijusi viena no Starptautiskās uzņēmējdarbības foruma dibinātājiem, un šobrīd ir Eseksas Universitātes uzņēmējdarbības un biznesa skolas vecākā biedre, kā arī ir EQUAL valdes priekšsēdētāja un CEEMAN akreditācijas valdes locekle.

Augstskolas RSEBAA rektora vēlēšanas notiek ik pēc pieciem gadiem. Rektoru vēl augstskolas Satversmes sapulce. Pirmo reizi Irina Senņikova par rektori augstskolā RSEBAA tika ievēlēta 2010. gadā.

Ar MK lēmuma projektu iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40362485