Publicēts 07 jūlijs 2015

LU Liela Aula 900x700Šodien Ministru Kabinets (MK) ir apstiprinājis grozījumus 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 “Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām”, nodrošinot Latvijas Universitātei tiesības piešķirt doktora grādu mākslas zinātnē.

Grozījumi noteikumos ir izstrādāti, lai deleģētu promocijas tiesības Latvijas Universitātei (LU) mākslas zinātnes nozarē, tādējādi nodrošinot tiesisko pamatu doktora studiju programmas “Literatūrzinātne, folkloristika un māksla” īstenošanai akreditētā studiju virzienā “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas”.  Saskaņā ar jauno regulējumu atbilstoši studiju programmas saturam LU doktora studiju programmā “Literatūrzinātne, folkloristika un māksla” ir piešķirami divi grādi – filoloģijas doktora zinātniskais grāds un mākslas zinātņu doktora zinātniskais grāds.

Ar MK lēmuma projektu iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40357499&mode=mk&date=2015-07-07

 

© Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs http://foto.lu.lv