Publicēts 13 Jūlijs 2015

Akadēmiskās informācijas centrs kā Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra organizēs augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditāciju un studiju programmu licencēšanu. Ministru kabineta komitejā šodien, 13. jūlijā, tika atbalstīts nepieciešamais normatīvais regulējums, kas nosaka augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas kārtību. Normatīvie akti vēl jāapstiprina valdībai.

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide uzlabos licencēšanas un akreditācijas procesa kvalitāti un sniegs studējošajiem drošību par iegūstamās izglītības kvalitāti un diplomu atzīšanu. Savukārt augstskolām un koledžām būs pieejama augstas raudzes ekspertīze un konsultācijas studiju kvalitātes paaugstināšanai.

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie noteikumi paredz akreditācijas procesam piesaistīt neatkarīgus augsta līmeņa ekspertus, kuri ne tikai vērtēs augstākās izglītības studiju programmas, bet arī sniegs ieteikumus to uzlabošanai un attīstībai.

Sagatavotie normatīvi akti arī sekmēs starptautiski atzītas Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidošanu, īstenojot pasākumus Latvijas nacionālas akreditācijas aģentūras iekļaušanai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (The European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) līdz 2018.gadam.

Ministru kabineta  komitejā tika atbalstīts Akadēmiskās informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis, kurā noteiktas Latvijas akreditācijas aģentūras pakalpojumu izmaksas saistībā ar augstskolu un koledžu, to studiju virzienu un studiju programmu novērtēšanai nepieciešamo darbību nodrošināšanu.

Ar Ministru kabineta noteikumu “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”, “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” un “Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” projektiem iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/mkksedes/saraksts/s/darbakartiba/?sede=499