Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

“Mūsu mērķis ir Latvijas zinātnisko institūciju stiprināšana. Šī projekta rezultātam ir jābūt reāliem uzlabojumiem, reālai Latvijas zinātnes resursu koncentrācijai, kas nāks par labu zinātniekiem, augstskolām, studentiem un visai sabiedrībai”, teica izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, iepazīstoties ar zinātnisko institūciju projektu prezentācijām.

Šonedēļ zinātniskās institūcijas prezentēja paveikto un plānoto projekta “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir zinātnes resursu koncentrācija, institūciju vadības kapacitātes celšana un Latvijas zinātnes un augstākās izglītības starptautiskās konkurētspējas celšana.

Šajā projektā zinātniskajām institūcijām ir pieejams ES struktūrfondu finansējums konsolidācijas veikšanai, pētniecības programmu un attīstības stratēģiju izstrādei, darbības un pārvaldības efektivitātes uzlabošanai.

“Katrai zinātniskajai institūcijai ir jābūt pētniecības programmai, kas skaidri iezīmē tajā īstenotās pētniecības saturu, kā arī pamato pētniecības virzienu izvēli. Šai izvēlei ir jābalstās uz institūcijas resursu un tautsaimniecības attīstības vajadzību izvērtējumu,” komentē IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa. Šajā gadā IZM uzsāks arī finansējuma piešķiršanu pētniekiem uzņēmumu pētniecisko problēmu risināšanai grantu programmā “Praktiskas ievirzes pētījumi”. Lai rosinātu studentus pētīt praktiskas problēmas un iesaistīties inovatīvu risinājumu izstrādē, tiek izstrādāta programma “Inovāciju granti studentiem”.

Ar zinātnisko institūciju prezentētajām stratēģijām lūdzam iepazīties šeit: http://www.izm.gov.lv/lv/ZI-prezentacijas-strategijas

ZI strategijas 17072015

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.