Publicēts 05 decembris 2014

Šodien, 5. decembrī, Briselē izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile piedalās Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē, kur tiek izskatīti Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esoši jautājumi zinātnes, pētniecības un kosmosa jomā.

Padomē tiek diskutēts par tēmu zinātne kopā ar sabiedrību un sabiedrībai, kā arī Eiropas kosmosa nozares konkurētspēju kā Eiropas ekonomikas virzītājspēku.

Apstiprināšanai tiek virzīti vairāki Padomes secinājumu projekti - par partnerību pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā, par pētniecību un inovāciju kā avotiem atjaunotai izaugsmei un par Eiropas kosmosa aktivitātes virzieniem un nākotnes izaicinājumiem. Tiek prezentēti 2.decembrī Luksemburgā aizvadītās Eiropas Kosmosa aģentūras Ministru Padomes sanāksmes rezultāti, kā arī Eiropas pētniecības telpas 2014.gada progresa ziņojums.

Paužot Latvijas nostāju, ministre atzīst, ka ir svarīgi nodrošināt pētniecības un inovāciju ieguldījumu gudros, iekļaujošos un ilgtspējīgos sociālo izaicinājumu risinājumos. Iesaistītajām pusēm ir jāstrādā kopā visā pētniecības un inovāciju procesa gaitā, lai nodrošinātu labāku procesa un rezultātu saskaņotību ar Eiropas sabiedrības vērtībām un vajadzībām.

M. Seile atbalsta arī lēmumu Eiropai pārskatīt un turpināt attīstīt savu kosmosa stratēģiju, lai nodrošinātu visas ekonomiskās priekšrocības un stratēģiskos ieguvumus, ko kosmosa izpētes aktivitātes var piedāvāt iedzīvotājiem. Šajā kontekstā Eiropas kosmosa pamatprogrammu Copernicus un Galileoturpmākajai attīstībai un ekspluatēšanai būtu jāpaliek kā galvenajai prioritātei, lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvus Zemes novērošanas un satelītnavigācijas pakalpojumus dažādām Eiropas tautsaimniecības jomām un sabiedrībai kopumā.

Informējot par Latvijas kā nākamās prezidējošās valsts darba programmu, ministre plāno uzsvērt vairākas prioritātes un to saikni ar zinātni un pētniecību: “Latvijas prezidentūras prioritāte ir veicināt izaugsmi un jaunu darbavietu rašanos, kā arī sekmēt digitālo dimensiju. Tādejādi Latvija vēlas uzsvērt atbildīgas pētniecības un inovācijas aspektus, kuri sekmēs Eiropas sabiedrības radošumu un inovācijas spēju. Latvija īpaši vēlas akcentēt pētniecības datu un rezultātu pieejamību.”