Publicēts 03 novembris 2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) valdību, pirmdien, 3.novembrī, iepazīstināja ar sagatavoto informatīvo ziņojumu par skolēnu skaita izmaiņām mācību gada laikā un finanšu resursu nodrošinājumu pedagogu atalgojumam 2015.gadā.  

Tajā sniegta informācija par bērnu un skolēnu skaitu uz 27.maiju atbilstoši datiem Valsts izglītības informācijas sistēmā. Papildus informatīvajā ziņojumā ietverta analītiska informācija par bērnu un skolēnu skaitu 2014.gada 1.septembrī un nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. 

Ministrijas veiktie aprēķini liecina, ka, bērnu skaitam saglabājoties pašreizējā līmenī, ir pietiekams finansējuma apjoms mērķdotācijām pašvaldībām pedagogu darba samaksai 2015.gadam. 

Ar valdībā izskatīto informatīvo ziņojumu “Par 2014.gada septembrim-decembrim nepieciešamo līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc informācijas Valsts izglītības informācijas sistēmā par bērnu un skolēnu skaitu 2014.gada 27.maijā” iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40328960&mode=mk&date=2014-11-03