Publicēts 06 novembris 2014

Lai gan Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības (ES) Padomē sāksies 2015.gada 1.janvārī, pirmais pasākums notiks jau šogad no 10. līdz 11.novembrim, kad Rīgā noritēs pirmā izglītības vecāko amatpersonu tikšanās piektās Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāksmes sagatavošanai.

Lai izvērtētu izglītības jomā sasniegto progresu un vienotos par ministru sanāksmē, kas notiks Rīgā 2015.gada 27.-28.aprīlī, izskatāmajiem jautājumiem, Latvijas galvaspilsētā ieradīsies Āzijas un Eiropas valstu vecākās amatpersonas. Sanāksmē piedalīsies arī pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas Ārējās darbības dienesta, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, Āzijas – Eiropas fonda (ASEF), Eiropas Universitāšu asociācijas un citu starptautisko organizāciju pārstāvji.

Āzijas – Eiropas sanāksme (ASEM) tika izveidota 1996.gadā ar mērķi stiprināt attiecības un veidot sadarbību starp abiem reģioniem. Savukārt stratēģisko partnerību izglītības jomā ASEM izglītības ministri uzsāka 2008.gadā, lai veicinātu dažādu izglītības sistēmu caurskatāmību un padarītu tās saskaņojamas, tā sekmējot studiju kvalitāti, izglītības sistēmu un augstskolu konkurētspēju un studentu un mācībspēku apmaiņu starp abiem reģioniem. Nozīmīgi, ka ASEM izglītības procesā sadarbība notiek ne tikai starp politikas veidotājiem, bet tajā piedalās arī universitātes un citas starptautiskās nevalstiskās organizācijas un tādas abu reģionu sadarbību atbalstošas institūcijas kā, piemēram, ASEF, ASEM pētnieku mūžizglītības tīkls (ASEM LLL Hub), Dienvidaustrumāzijas izglītības ministru organizācijas centrs SEAMO RIHED, stipendiju programmas ASEM DUO sekretariāts u.c.

Piektajā ASEM izglītības ministru sanāksmē uzmanības lokā būs šādas prioritātes: augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana un atzīšana, uzņēmējdarbības un industrijas iesaistīšana izglītībā, līdzsvarota mobilitāte un mūžizglītība, tai skaitā profesionālā izglītība un apmācība. Šīs prioritātes tika iezīmētas jau trešajā un apstiprinātas pērn maijā notikušajā ceturtajā ASEM izglītības ministru sanāksmē Kualalumpūrā, Malaizijā.

Tiekoties 10.ASEM samitā, kas š.g. 16.–17.oktobrī notika Milānā, Itālijā, Eiropas un Āzijas valstu līderi aicināja izglītības ministrus piektajā ASEM izglītības ministru sanāksmē Rīgā vēlreiz apstiprināt savu apņemšanos turpināt attīstīt ASEM sadarbību izglītības jomā. Kā atzina tobrīd vēl Eiropas Komisijas prezidents Žozē Manuels Barozu, dialogs starp abiem reģioniem kļuvis kvalitatīvāks, intensīvāks un atvērtāks.

Latvijai sadarbība ar Āzijas valstīm ir īpaši aktuāla augstākās izglītības jomā, lai sekmētu Latvijas izglītības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju, kā arī atpazīstamību ASEM valstīs. Jau šobrīd izglītības jomā ir noslēgti starpvaldību vai starpministriju sadarbības līgumi ar tādām ASEM Āzijas valstīm kā Ķīna, Koreja, Kazahstāna un Mongolija. Sarunas par iepriekš noslēgto līgumu paplašināšanu ir uzsāktas ar Indiju  un Vjetnamu, bet ar Malaiziju un Filipīnām Latvija gatavojas jaunu līgumu noslēgšanai. Minētie līgumi paredz gan politikas veidotāju un ekspertu, gan augstskolu savstarpējo sadarbību un informācijas, studentu, pētnieku un mācībspēku apmaiņu. Tāpat līgumos paredzēta savstarpēja stipendiju piešķiršana studijām un pētniecības darbu veikšanai otras valsts augstskolās.

Tieši šādas neformālo diskusiju platformas kā ASEM rada auglīgu augsni sadarbības izvēršanai un starpvalstu līgumu noslēgšanai, sniedzot iespēju mūsu akadēmiskās vides pārstāvjiem gūt pieredzi Āzijas valstīs un uzņemot šī reģiona studentus Latvijas augstskolās. Saskaņā ar Latvijas augstskolu sniegto informāciju par studentu mobilitāti divpusējo sadarbības līgumu ietvaros kopumā 2012./2013. mācību gadu citu valstu, tostarp ASEM dalībvalstu, augstskolās vadīja 1745 studenti no Latvijas. Tajā pat laikā ārvalstu studentu skaits Latvijā aizpērn bija divas reizes lielāks – 3493, tai skaitā vairāk nekā 600 studenti no ASEM Āzijas valstīm.

Mediju ievērībai: Aicinām mediju pārstāvjus uz preses konferenci 11.novembrī plkst.11.15 Radisson Blu Daugava Hotel, Kuģu ielā 24, zālē Amata, 2.stāvā. Preses konferencē piedalīsies Latvijas Republikas (LR) Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa, LR Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Eiropas lietās Inga Skujiņa, ASEM Izglītības Sekretariāta vadītājs Aris Džunaidi (Aris Junaidi) un ASEF izpilddirektors Žangs Jans (Zhang Yan).

Savukārt pirmdien, 10.novembrī, no plkst. 09.00 līdz 09.40 medijiem būs foto un video iespējas sanāksmes atklāšanā. Par mediju iespējām un dalību preses konferencē lūdzam sazināties ar Izglītības un zinātnes ministrijas vecāko komunikācijas eksperti Ievu Noru Fīreri.