Rezultāts

Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas sarunu procedūras „Bezvadu lokālo datu pārraides tīklu infrastruktūras izveide un garantijas nodrošināšana” (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2015/11/SP/ERAF), rezultātu.

Sarunu procedūra organizēta Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā (piemērojot šī punkta pēdējā teikumā noteikto regulējumu).

Uzvarētājs: iepirkuma 1.,2., 3. un 5.daļā – SIA Lattelecom, reģ.nr. 40003052786), piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN): 148140 (1.daļā) / 77470 (2.daļā) / 25091.50 (3.daļā (vienas vienības cena)) / 23990 (5.daļā).

Iepirkuma procedūra 4.daļā pārtraukta.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem ievietots: 03.06.2015.