Notikumu kalendārs

2020.gada 03.marts, otrdiena

Dienas notikumi

Plkst.12.00 izglītības un zinātnes ministre piedalās Ministru kabineta sēdē.

Plkst. 15.20 izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska piedalās LDDK organizētajā apbalvošanas ceremonijā darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenotājiem Arhitektūras un mediju centrā H2O Rīgā, Aisteres ielā 2.

Plkst. 9.00 Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotais profesionālās kompetences pilnveides seminārs akreditācijas komisiju nozaru ekspertiem “Izglītības kvalitātes novērtēšana profesionālās izglītības iestādē” projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” ietvaros.

Plkst. 15.00 Latviešu valodas aģentūras izdotās grāmatas “Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija” atvēršanas svētki Jelgavā. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, Jelgava. Vairāk informācijas.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētās mācības par sociāli iekļaujošu projektu veidošanu programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala.

dienas notikumi.jpeg