Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības process

2020. gada 31. janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 1. februārī plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) plānota Apvienotās Karalistes (turpmāk – AK) izstāšanās no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) – breksits.

Lai nodrošinātu sakārtotu izstāšanās procesu, svarīgi, lai līdz AK izstāšanās dienai spēkā stājas Izstāšanās līgums, kas nodrošinātu regulējumu saistībām, ko AK uzņēmusies kā ES dalībvalsts un radītu pakāpenisku pāreju uz AK kā trešās valsts ārpus ES statusu (t.sk. finanšu vienošanās, pilsoņu tiesību regulējums un pārejas perioda nosacījumi).

Lai sagatavotos breksita radītajām pārmaiņām, neskatoties uz dažādiem iespējamiem AK izstāšanās scenārijiem Latvijā notiek darbs pie nacionālās gatavības pasākumiem. Lasīt vairāk.

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības process

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (AK) iesniedza Eiropas Savienībai (ES) AK premjerministres Terēzes Mejas (Theresa May) vēstuli par Līguma par Eiropas Savienību 50. panta iedarbināšanu, t.i., AK paziņojumu par nodomu izstāties no ES. No tā brīža uzsākta 2 gadu laika atskaite un sarunas par breksita procesu un noteikumiem.

Plašāk par breksitu Ārlietu ministrijas interneta vietnē: https://ej.uz/uhfc

Turpmāk šajā sadaļā publicēsim aktuālo informāciju saistībā ar gaidāmajām pārmaiņām Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajās jomās.


Profesionālās kvalifikācijas atzīšana reglamentētajās profesijās

Eiropas Komisijas sagatavota informācija par gaidāmajām izmaiņām.


Brexit: studējošo aizsardzība “Erasmus+” mobilitātes apmaiņu kontekstā


 


 Breksit sagatavotības kontrolsaraksts uzņēmumiem, kas darbojas ES

Šis kontrolsaraksts ir sagatavots informatīvā nolūkā, lai palīdzētu uzņēmumiem, kas darbojas ES un/vai Apvienotajā Karalistē (AK), pārbaudīt savu gatavību AK izstājai no ES bez izstāšanās līguma. (.pdf)