eu flag erasmus vect pos

2014.gada 1.janvārī savu darbību sāka jaunā ES izglītības [ārēja saite]mācību [ārēja saite]jaunatnes [ārēja saite] un sporta [ārēja saite] programma Erasmus+ 2014.–2020. gadam.ProgrammaErasmus+ turpina un apvieno līdzšinējās 2007.-2013.gada ES izglītības programmas, aptverot visas izglītības jomas: Mūžizglītības programmu — Erasmus(augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (profesionālā izglītība), Comenius (skolu izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība); neformālās izglītības programmu „Jaunatne darbībā" un piecas starptautiskās programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa III, Edulink un Jean Monnet) ). Pirmo reizi Erasmus+ piedāvās ES atbalstu sporta jomā.Programmas Erasmus+ mērķis ir vairot prasmes un cilvēku iespējas atrast darbu, kā arī modernizēt izglītību, mācības un jaunatnes darbu. Septiņus gadus ilgās programmas budžets ir 14,7 miljardi eiro, tas ir par 40 % vairāk salīdzinājumā ar līdzšinējo finansējuma līmeni un liecina par ES apņemšanos veikt ieguldījumus šajā jomā. Erasmus+ ietvaros līdz 2020.gadam visā ES ap 4 miljoniemcilvēku varēs saņemt atbalstu studijām, profesionālajai praksei vai brīvprātīgajam darbam ārzemēs, tostarp 2 miljoni studentu, 650 000 profesionālās izglītības audzēkņu, kā arī vairāk nekā 500 000 cilvēku varēs piedalīties jauniešu apmaiņas programmās vai brīvprātīgajā darbā ārzemēs.

Erasmus+ atbalstīs izglītības, mācību un jaunatnes iestāžu un organizāciju starptautiskas partnerības, lai stimulētu sadarbību un mazinātu plaisu starp izglītības iestādēm un darba devējiem. Tādējādi iecerēts novērst Eiropā vērojamo prasmju trūkumu.Tā kā Erasmus+ ir integrēta programma, tā piedāvā vairāk sadarbības iespēju starp dažādām nozarēm: izglītības [ārēja saite], mācību [ārēja saite]jaunatnes [ārēja saite] un sporta [ārēja saite] nozari. Erasmus+ ir arī pieejamāka nekā tās priekšgājējas, jo projektu finansēšanas noteikumi ir vienkāršāki.

Programma atbalstīs arī valstu centienus modernizēt izglītības, mācību un jaunatnes sistēmas. Sporta nozarē tiks atbalstīti vietēja līmeņa projekti; īpašu uzmanību pievērsīs arī starptautiska mēroga problēmu risināšanai (piemēram, cīņai pret spēļu rezultātu pasūtīšanu, dopingu, vardarbību un rasismu).

Latvijā programmas Erasmus+ atbalstu septiņu gadu laikā varētu saņemt ap 50 000 cilvēku, un kopējais Latvijai pieejamais finansējums visam periodam ir plānots ap 105  miljoniem eiro,  77,5 procentus atvēlot izglītībai un apmācībai, 3,5 procentus studentu aizdevumu garantijas instrumentam,  10 procentus jaunatnei un 1,8 procentus sportam. Atbalstu varēs saņemt ap 50 000 cilvēku.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā valsts iestāde par programmas Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošinās  decentralizēto programmas konkursu pārvaldību. Iesniedzot projektu konkursam attiecīgajā jomā, jāņem vērā kompetenču sadalījums starp Valsts izglītības attīstības aģentūru (projekti izglītības un apmācības jomā) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (projekti jaunatnes jomā).

Programmai Erasmus+ir izveidota nacionālā mājaslapa www.erasmusplus.lv, kur vienuviet apkopota un ērti pieejama informācija par visām programmas aktivitātēm un projektu pieteikumu konkursiem.

Vispārīgā informācija par Erasmus+:

“Ziņojums par Erasmus+ programmas īstenošanu un ietekmi Latvijā no 2014. līdz 2016.gadam“ (angļu valodā, pdf)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

„Erasmus+” juridiskais ietvars [ārēja saite]

Buklets par „Erasmus+” (.pdf)

Svarīgākie skaitļi par „Erasmus+” (.pdf)

Sīkāk par „Erasmus+” (EN) (.pdf) 

 

Apakšsadaļa:

Projekts "EPALE Nacionālā atbalsta sistēma"

Projekts "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā"

Projekts “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana”

Projekts “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā”