Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112

Šī gada 1.aprīlī viesnīcā “Konventa Sēta” Vecrīgā notika pirmais Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) (Nr.559264-EPP-1-2014-1-LV-EPPKA3-BOLOGNA) seminārs.

Seminārā piedalījās vairāk nekā 49 Latvijas valsts un privātpersonu dibinātās augstākās izglītības iestādes. Pasākuma sākumā dalībniekiem tika sniegta informācija par projekta mērķiem, iepriekš iegūtās izglītības un pieredzes atzīšanas juridisko ietvaru un Latvijas augstskolu aptaujas par iepriekš iegūtās izglītības atzīšanas praksi rezultātiem (projekta februārī rīkotajā interneta aptaujā piedalījušās 45 augstskolas). Vēlāk semināra dalībniekiem bija iespēja izvēlēties divas darba grupas no piedāvātām trim: “Pretendentu sagatavošanas process”, “Augstskolas komisija” un “Iepriekš iegūtās izglītības un pieredzes atzīšanas process augstskolā”, kuras vadīja Izglītības un zinātnes ministrijas, Akadēmiskās informācijas centra, Banku Augstskolas un Augstākās izglītības padomes pārstāvji. Dienas beigās semināra vadītāji sniedza ieskatu par darba grupās paveikto.

Projekta ietvaros plānots vēl viens seminārs, kura saturs tiks balstīts uz pirmā semināra rezultātiem un pirmā semināra dalībnieku izteiktajām vēlmēm.

Semināra materiāli:

Semināra programma (.pdf)

Projekta mērķi un uzdevumi (.pdf)

BA un LU pieredze (.pdf)

ES ieteikumi neformālās un ikdienas izglītības atzīšanai (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.