Drukāt

LOGO: co-funded by the Erasmus+

 

2016. gada 31. oktobrī noslēdzies Eiropas Komisijas līdzfinansēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenots projekts “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana”.
Projekta īstenošanas periods sākās 2015.gada pavasarī, turklāt visas projektā paredzētās aktivitātes notika 2016.gadā, tai skaitā divi semināri (1.aprīlī un 23.septembrī), kuros piedalījās augstāko izglītības iestāžu pārstāvji, kas nodarbojas ar iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanas jautājumiem, kā arī konference 21.oktobrī, kurā piedalījās arī darba devēji, studenti un citi interesenti.

Projekta ietvaros tika izstrādāti “Ieteikumi ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanā un atzīšanā (AFIPP)”, kas tiks iespiesti un izdalīti augstākās izglītības un citām iestādēm. Tāpat projekta ietvaros divu aktu grozījumu vietā tika izstrādāti sekojoši pieci normatīvo aktu grozījumi:

Normatīvo aktu grozījumu stāšanās spēkā notiks saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteikto kārtību.

Pirmā semināra programma

Otrā semināra programma

Konferences programma

Ieteikumi ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu vērtēšanā un atzīšanā (.pdf)

Recommendations for the assessment and recognition of study outcomes achieved beyond formal education or in professional experience (.pdf)