Drukāt

2019.gads

Baltijas valstu treneri dalās pieredzē par darba vidē balstītu mācību organizēšanu

Projekta laikā sagatavo darba vidē balstītu mācību vadītājus

2018.gads

IZM eksperti iepazīstas ar Igaunijas pieredzi darba vidē balstītu mācību organizēšanā

Somijas eksperte atzinīgi novērtē Latvijas paveikto profesionālo izglītības iestāžu attīstībā

Uzņēmumu un profesionālo skolu pārstāvji papildina zināšanas par darba vidē balstītu mācību ieviešanu