2019.gads

Baltijas valstu partneri tiekas Kauņā, lai runātu par projektam “Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās” attīstību

VIDEO: Profesionālo skolu audzēkņu mācībās kopā jāstrādā skolām un uzņēmumiem

Baltijas valstu treneri dalās pieredzē par darba vidē balstītu mācību organizēšanu

Projekta laikā sagatavo darba vidē balstītu mācību vadītājus

2018.gads

IZM eksperti iepazīstas ar Igaunijas pieredzi darba vidē balstītu mācību organizēšanā

Somijas eksperte atzinīgi novērtē Latvijas paveikto profesionālo izglītības iestāžu attīstībā

Uzņēmumu un profesionālo skolu pārstāvji papildina zināšanas par darba vidē balstītu mācību ieviešanu