Drukāt

Izglītības un zinātnes ministrijas ERASMUS+ projekts
2017.-2019. gads

“Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai”

Projekta īstenošanas laiks: 26 mēneši. 1.11.2017- 31.12.2019.

Projekta mērķi un uzdevumi:

Projekta ietvaros notikušās aktivitātes

Datums Aktivitāte
2018.gada 27.februāris Darba seminārs “Pieaugušo izglītības satura izstrāde vispārējo prasmju attīstīšanai”, kurā piedalījās Pārtikas rūpniecības, Lauksaimniecības, Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozares, Enerģētikas, Skaistumkopšanas un Tūrisma nozaru eksperti un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji.
2018.gada 26.februāris Darba seminārs “Pieaugušo izglītības satura izstrāde vispārējo prasmju attīstīšanai”, kurā piedalījās Būvniecības nozares eksperti un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji.
2018.gada 22.februāris Darba seminārs “Pieaugušo izglītības satura izstrāde vispārējo prasmju attīstīšanai”, kurā piedalījās Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas un  Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozaru eksperti un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji.
2018.gada 20.februāris Darba seminārs “Pieaugušo izglītības satura izstrāde vispārējo prasmju attīstīšanai”, kurā piedalījās Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju,  Kokrūpniecības, Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību, Transporta un loģistikas, Mākslas un mediju nozaru eksperti un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji.