Prezidentūru secība līdz 2030.gadam:

 

 • Vācija – 2020.gada jūlijs – decembris
 • Portugāle – 2021.gada janvāris – jūnijs
 • Slovēnija – 2021. gada jūlijs – decembris
 • Francija – 2022.gada janvāris – jūnijs
 • Čehija – 2022.gada jūlijs – decembris
 • Zviedrija – 2023.gada janvāris – jūnijs
 • Spānija – 2023.gada jūlijs – decembris
 • Beļģija – 2024.gada janvāris – jūnijs
 • Ungārija – 2024.gada jūlijs – decembris
 • Polija – 2025.gada janvāris – jūnijs
 • Dānija – 2025.gada jūlijs – decembris
 • Kipra – 2026.gada janvāris – jūnijs
 • Īrija – 2026.gada jūlijs – decembris
 • Lietuva – 2027.gada janvāris – jūnijs
 • Grieķija – 2027.gada jūlijs – decembris
 • Itālija – 2028.gada janvāris – jūnijs
 • Latvija – 2028.gada jūlijs – decembris
 • Luksemburga – 2029.gada janvāris – jūnijs
 • Nīderlande – 2029.gada jūlijs – decembris
 • Slovākija – 2030.gada janvāris – jūnijs
 • Malta – 2030.gada jūlijs – decembris

 

Horvātijas prezidentūra: 2020.gada 1.janvāris – 30.jūnijs (Horvātijas prezidentūras prioritātes, izglītības, jaunatnes politkas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās). https://eu2020.hr/   


Somijas prezidentūra: 2019. gada 1. jūlijs – 31. decembris (Somijas prezidentūras prioritātes, izglītības, jaunatnes politkas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās)  http://www.eu2019.fi/


Rumānijas prezidentūra: 2019. gada janvāris –  jūnijs (Rumānijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās) http://www.romania2019.eu/en/ 


Austrijas prezidentūra: 2018. gada jūlijs –  decembris (Austrijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās) https://www.eu2018.at/


Bulgārijas prezidentūra: 2018.gada janvāris-jūnijs (Bulgārijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomāshttps://eu2018bg.bg


Igaunijas prezidentūra: 2017. gada jūlijs – decembris (Igaunijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās) http://www.eu2017.ee


Maltas prezidentūra: 2017. gada janvāris - jūnijs (Maltas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās) http://www.eu2017.mt


Slovākijas prezidentūra: 2016. gada jūlijs – decembris (Slovākijas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās)

http://www.eu2016.sk


Nīderlandes prezidentūra: 2016. gada janvāris – jūnijs (Nīderlandes prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās)

http://eu2016.nl


Luksemburgas prezidentūra: 2015. gada jūlijs - decembris (Luksemburgas prezidentūras prioritātes izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās)

http://www.eu2015lu.eu


 Latvijas prezidentūra: 2015.gada janvāris - jūnijs


 Itālijas prezidentūra: 2014.gada jūlijs - decembris (Itālijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomā)


Grieķijas prezidentūra: 2014.gada janvāris - jūnijs (Grieķijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās)


Grieķijas prezidentūra: 2014.gada janvāris - jūnijs (Lietuvas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās)


Lietuvas prezidentūra: 2013.gada jūlijs - decembris (Lietuvas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās)


Īrijas prezidentūra: 2013.gada 2013.gada janvāris - jūnijs (Īrijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes, kosmosa, sporta un jaunatnes politikas jomās)


Kipras prezidentūra: 2012.gada jūlijs - decembris (Kipras prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes lietās)


Dānijas prezidentūra: 2012.gada janvāris - jūnijs (Dānijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā, jaunatnes lietās un kosmosa politikas jomās)


Polijas prezidentūra: 2011.gada jūlijs - decembris (Polijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā, jaunatnes lietās un kosmosa politikas jomās)


Ungārijas prezidentūra: 2011.gada janvāris - jūnijs (Ungārijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā)


Beļģijas prezidentūra: 2010.gada jūlijs - decembris (Beļģijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā)


Spānijas prezidentūra: 2010.gada janvāris - jūnijs (Spānijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā)


Zviedrijas prezidentūra: 2009.gada jūlijs - decembris (Zviedrijas prezidentūras prioritātes izglītībā, zinātnē, sportā un jaunatnes politikas jomā)


Čehijas prezidentūra: 2009.gada janvāris - jūnijs (Čehijas prezidentūras prioritātes izglītības, zinātnes un sporta jomās)


Francijas prezidentūra: 2008.gada jūlijs - decembris (Francijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā)


Slovēnijas prezidentūra: 2008.gada janvāris - jūnijs (Slovēnijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā)


Portugāles prezidentūra: 2007.gada jūlijs - decembris (Portugāles prezidentūras prioritātes izglītības jomā)


Vācijas prezidentūra: 2007.gada janvāris - jūnijs (Vācijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā)


Somijas prezidentūra: 2006.gada jūlijs-decembris (Somijas prezidentūras prioritātes izglītības jomā)