Rezultāts
Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma "Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu publicitātes semināru un diskusiju organizēšanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2016/10/ERAF) rezultātu.

Iepirkums organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punkta kārtībā.

Uzvarētāji un salīdzinošās līgumcenas (kopsumma par 19.04.2016. semināru): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Comperio” (Reģ.Nr.40003676807) - 1700 EUR bez PVN, Biedrība “Dizaina Inovāciju Centrs” (Reģ.Nr.40008115452) - 5318,61 EUR bez PVN, Rīgas plānošanas reģions (Reģ.Nr.90002222018) - 4520,43 EUR bez PVN.

Paziņojums par lēmumu (.pdf)

Informatīvais paziņojums ievietots: 29.03.2016.


Informācija par līgumu