Rezultāts

Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma ""Elektroniskā maratona "Act in Space 2" un izstādes "Kosmoss ikdienā" organizēšanas pakalpojumi"" (iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2016/11) rezultātu.

Iepirkums organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punkta kārtībā.

Uzvarētājs un piedāvātā līgumcena: Biedrība “Latvijas zinātnes centru apvienība” (Reģ.Nr.40008169402) - 10040 EUR bez PVN.

Paziņojums par lēmumu (.pdf)

Informatīvais paziņojums ievietots: 29.03.2016.