Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112

Preznetācijas no Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūru ES struktūrfondu 2007.- 2013. gada perioda noslēguma foruma "ES struktūrfondu investīcijas izglītībā - paveiktais turpmākai attīstībai"

2015.gada 14.decembrī

ES fondu ieguldījums izglītībā izvirzīto mērķu sasniegšanā: 2007.–2013.gads jeb tilts uz 2020.gadu, Evija Papule (.pdf)

ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda ieguldījumi vispārējā un profesionālajā izglītībā, Dita Traidās (.pdf)

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada investīcijas izglītības sistēmas attīstībā Liepājas pilsētā, Vilnis Vitkovskis (.pdf)

Cēsis –pilsēta, kur sapņi piepildās, Lolita Kokina (.pdf)

ES fondu investīcijas PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” – mācību daturam, pedagogiem, tehnikuma infrastruktūrai un attīstībai, Dagnija Vanaga (.pdf)

ES fondu 2014-2020. gada plānošanas perioda mērķi vispārējai un profesionālajai izglītībai, Gunta Arāja (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.