Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma "Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2016/3) rezultātu.

Iepirkums organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punkta kārtībā.

Uzvarētājs: SIA “Bastions Apsardze” (Reģ.Nr. 40003234068).
Ikmēneša pakalpojumu cena: EUR 3467,50 bez PVN.

Informatīvais paziņojums ievietots: 24.02.2016.

Paziņojums par lēmumu (.pdf)