Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112

Baltijas pētniecības programma stiprinās daudzpusējas attiecības ar mērķi veicināt spēcīgu un ilgtspējīgu sadarbību, papildināmību, kapacitātes un kompetences veidošanu, turpmāko sadarbību pētniecības projektos Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas un reģionālā līmenī.

Sadarbības projektus pētniecībā starp trim saņēmējvalstīm - Latviju, Igauniju, Lietuvu un donorvalstīm – Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim ar kopējo budžetu 22 miljoni eiro. Programmā plānoti trīs atklātie konkursi: pirmais Igaunijā (2018), otrais – Latvijā (2019), bet trešais – Lietuvā (2019/2020).
Programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros izveidotajās Baltijas pētniecības programmās projektu konkursu ir izsludinājusi Igaunijas Pētniecības padome sadarbībā ar Norvēģijas Zinātnes padomi. Informācija par konkursu ir pieejama tīmekļvietnē. Konkursā projektus var iesniegt līdz 2019. gada 31. janvārim.

Baltijas valstu un Norvēģijas zinātnieki 2018. gada 25. oktobrī tikās Tallinā, lai vienotos par sadarbību pētniecības projektu sagatavošanā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gadam programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros izveidotājā Baltijas pētniecības programmā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 60 doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti un zinātnieki no Latvijas zinātniskajām institūcijām. Pasākuma prezentācijas atrodamas Igaunijas pētniecības mājas lapā.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.