Šī gada 4. oktobrī Daugavpils Būvniecības tehnikumā svinīgā pasākumā notika kapsulas ar vēstījuma nākamajām paaudzēm iemūrēšana tehnikuma topošajās darbnīcu telpās, kuras top ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansejumu*. 

Jaunās darbnīcas Daugavpils Būvniecības tehnikumā nodrošinās modernizētu un sakārtotu mācību vidi, tās atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabos profesionālās izglītības pieejamību. Uzbūvējot slēgta poligona jaunbūvi, kurā ietilps apmācību darbnīcas prioritāro izglītības programmu: “Būvdarbi”, “Būvniecība”, “Autotransports” un “Metālapstrāde” īstenošanai, tiks nodrošināta profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāte, izglītības un materiāltenhniskās bāzes atbilstība darba tirgus prasībām, kā arī celta izglītojamo konkurētspēja darba tirgū.

Pasākumā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji atzīmēja, ka projekta īstenošanu vērtē kā nozīmīgu atspēriena punktu profesionālās izglītības izaugsmei Daugavpilī un uzdāvināja zalkša zīmi kā simbolu mājas aizsardzībai un drošībai, kura tika ievietota kapsulā kopā vēstījumu nākamajām paaudzēm. 

Plānots, ka jau 2020. gada maijā tiks pabeigtas un atklātas jaunuzbūvētās mācību darbnīcas. 

dpils buvn tehnikums kapsula

Kapsulas iemūrēšana Daugavpils Būvniecības tehnikuma topošajās darbnīcu telpās


*Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskais atbalsta mērķis “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”