Drukāt

   2014.– 2020. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu investīcijas augstākajā izglītībā
Struktūrfondi vispārējā 2014.– 2020. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu atbalsts vispārējai izglītībai
Struktūrfondi profesionālā 2014.– 2020. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu atbalsts profesionālajai izglītībai
 2016. gada 19. oktobris Semināra “1.1.1.4. pasākuma un SAM 8.1.1.1. īstenošanas nosacījumi: JASPERS ieteikumi un vadlīnijas izdevumu - ieguvumu analīzes izstrādei” prezentācijas