Drukāt

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 30.jūnijam.

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.martam.

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2017. gada 1. oktobra līdz 31.decembrim.

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2017. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2017. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. martam

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim

Progress projekta darbības virzienos – starptautisko izglītības pētījumu īstenošanā – laikposmā no 2016. 1. janvāra līdz 30. septembrim