LV ID EU logo ansamblis ESF RGB
Projekta numurs: 8.3.6.1/16/I/001

PBprojektaplakats

PROJEKTA MĒRĶIS

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos un starptautisku organizāciju īstenoti pētījumi izglītības politikas izstrādei, kā arī rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai. Kopumā projekts paredz dalību astoņos pētījumos (OECD PISA, OECD TALIS, OECD INES, OECD SCDH, OECD PIAAC, IEA PIRLS, IEA TIMSS, Pasaules Bankas pētījums), kuri skar dažādus izglītības līmeņus, tajā skaitā, izglītojamo sasniegumu novērtēšanu, izglītības sistēmas indikatoru apzināšanu, mācību vides izpēti, zinātņu doktoru karjeras gaitu apzināšanu, augstākās izglītības iestāžu pārvaldības un personāla vadības modeļu efektivizāciju.

MĒRĶA GRUPA

Projekta tiešā mērķa grupa ir valsts institūcijas, kas ir atbildīgas par izglītības politikas izstrādi, tās īstenošanas pārraudzību, izglītības satura izstrādi, izglītības kvalitātes novērtēšanu, kā arī starptautisku pētījumu īstenošanu izglītības un zinātnes politikas jomā.

Projekta netiešā mērķa grupa ir augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūciju personāls, kas izmantos starptautisko pētījumu datus, lai analizētu Latvijas progresu un to ietekmējošos faktorus, kā arī Latvijas izglītības iestāžu pedagogi, kuri var izmantot pētījumu rezultātus un rekomendācijas izglītības procesa pilnveidošanai skolās.

 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS
2016. gada 1. janvāris - 2023. gada 31. decembris.

PROJEKTA FINANSĒJUMS
6 309 766 EUR (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums – 5 363 301 EUR un valsts budžeta finansējums – 946 465 EUR)

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Centrālo statistikas pārvaldi.

PROJEKTA ATBILDĪGĀ AMATPERSONA

Gunta Arāja, Valsts sekretāra vietniece - Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore
Tālrunis: 67047875, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

    
pisa piaac talis ines
PISA ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kurā piedalās apmēram 67 valstis. Latvija PISA pētījumos piedalās kopš 1998. gada. PISA pētījumi dod iespēju noteikt matemātikas, lasītpratības un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15 gadīgo skolēnu vidū, salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. PISA novērtējums notiek reizi 3 gados. Dalība pētījumā ir ļoti nozīmīga Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākajai pilnveidei. 

Vairāk informācijas par pētījumu.

Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums PIAAC ir visaptverošākais starptautiskais instruments, kas nodrošina iespēju izvērtēt pieaugušo profesionālās kompetences, kā arī salīdzināt tās starptautiskā kontekstā. Latvijā pētījums sāksies 2019. gadā.

Vairāk informācijas par pētījumu.
Starptautiskais mācību vides pētījums TALIS ir liela mēroga starptautisks pētījums par skolotājiem, skolu vadītājiem un mācību vidi skolās. Pētījumā piedalās 33 valstis un Latvija savu dalību uzsāka 2011.gadā. Mācību vides analīzes rezultāti ļauj novērtēt reformu ietvaros sasniegto un plānot pedagogu izglītības organizēšanu, kā arī jomas turpmāku attīstību.

Vairāk informācijas par pētījumu.
INES ir OECD izglītības indikatoru programma. Programmas izglītības indikatori palīdz novērtēt skolēnu un skolu sasniegto, uzraudzīt izglītības sistēmu funkcionēšanu, resursu vadību un izglītības pakalpojumus. Tā nodrošina datus par izglītības sistēmu darbību OECD dalībvalstīs un partnervalstīs.

Vairāk informācijas par pētījumu.
 
scdh pirls timss pasaules banka
SCDH (Survey on the Careers of Doctorate Holders) apsekojums ļauj iegūt apkopotu un starptautiski salīdzināmu informāciju par zinātņu doktoriem Latvijā (vecumā līdz 69 gadiem), kas doktora grādu ieguvuši Latvijā vai ārpus tās. Apsekojumā tiek apkopota informācija par zinātņu doktoru izglītību, ekonomisko aktivitāti, ienākumiem u.c.

Vairāk informācijas par pētījumu.
Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) lasītprasmes novērtēšanas pētījuma (Progress in International Reading Literacy Study) ietvaros starptautiskā mērogā tiek analizēti dati par lasītprasmi sākumskolā, 4. klases skolēnu vidū, kas ļauj apsekot lasītprasmes sniegumu pamatizglītības posmā.

Vairāk informācijas par pētījumu.
IEA TIMSS pētījumā tiek analizēts 4. klašu skolēnu matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības līmenis.

Vairāk informācijas par pētījumu.
Pētījumā tiek vispusīgi izvērtēta Latvijas augstākās izglītības iestāžu jeb augstskolu iekšējā pārvaldība, ņemot vērā Eiropas valstu labo praksi un kvalitātes standartus, kā arī Viedās specializācijas mērķus un prioritātes. Pētījuma virsmērķis ir Latvijas augstākās izglītības modernizācijai atbilstoša augstskolu iekšējā pārvaldība.

Vairāk informācijas par pētījumu.

 


Projekta aktualitātes

Projekta progresa ziņojumi

Projekta konferenču un semināru plāns

Priekšvēsture

Projekta pētījumu rezultāti

Vairāk par sadarbību ar OECD


VIDEO

2018. gads

Animācija par Starptautisko mācību vides pētījumu OECD TALIS, kurā skaidrota pētījuma norise un būtība (10.07.2018.)                                                          

Pasaules Bankas pētījuma noslēguma konference (5.daļa) (23.04.2018.)  

Pasaules Bankas pētījuma noslēguma konference (4.daļa) (23.04.2018.) 

Pasaules Bankas pētījuma noslēguma konference (3.daļa) (23.04.2018.) 

Pasaules Bankas pētījuma noslēguma konference (2.daļa) (23.04.2018.) 

Pasaules Bankas pētījuma noslēguma konference (1.daļa) (23.04.2018.) 

"Globālā kompetence" OECD PISA 2018 pētījumā (16.03.2018.)    

OECD PISA 2018 pētījuma norise un nozīme (08.03.2018.)  

Animācija par Starptautisko mācību vides pētījumu OECD TALIS, kurā skaidrota pētījuma norise un būtība (27.02.2018.)                                            

OECD PISA! Kas tas ir?! (26.02.2018.)                   

Daiļslidotāja Ņikitina: Sportā un mācībās svarīga ir motivācija (22.02.2018.) 

Daiļslidotājs Vasiļjevs: Esmu lepns par skolas biedriem, kuri startē mācību olimpiādēs (20.02.2018.) 

Šorttrekists Zvejnieks: Dalība pētījumā ir iespēja sevi pārbaudīt (15.02.2018.) 

Ātrslidotājs Silovs: OECD izglītības pētījums ir kā komandu sacensības (13.02.2018.) 

Kendija Aparjode aicina skolēnus piedalīties OECD PISA 2018 pētījumā (12.02.2018.) 

2017.gads

PIRLS 2016 rezultātu paziņošanas konferences video tiešraide (1.daļa) (05.12.2017.) 

PIRLS 2016 rezultātu paziņošanas konferences video tiešraide (2.daļa) (05.12.2017.) 

 

Projekta komanda → zem šī uzklikšķinot parādās visu vārdi un kontakti

PROJEKTĀ IEKĻAUTIE PĒTĪJUMI

Priekšvēsture→ zem šī uzklikšķinot parādās sīkāks apraksts, kas sniegts zemāk

Kopumā projekts paredz dalību sešos pētījumos, kuri skar dažādus izglītības līmeņus, tajā skaitā, izglītojamo sasniegumu novērtēšanu, izglītības sistēmas indikatoru apzināšanu, mācību vides izpēti, zinātņu doktoru karjeras gaitu apzināšanu, augstākās izglītības iestāžu pārvaldības un personāla vadības modeļu efektivizāciju.

1.      OECD PISA 2015 iegūto datu analīze un OECD PISA 2018 → zem katra no šiem uzklikšķinot parādās sīkāks apraksts, kas sniegts zemāk

2.      OECD TALIS 2013 iegūto datu analīze un OECD TALIS 2018

3.      OECD INES

4.      OECD SCDH 2016

5.      IEA PIRLS 2016

6.      Pasaules bankas pētījums

Vairāk par sadarbību ar OECD → saite uz starptautiskās sadarbības sadaļu par OECD