Drukāt

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

 

 

Projekts “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”

Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1. kārta

IZM kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, 1. kārta

Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā, 2. kārta

Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā

IEA PIRLS un IEA TIMSS

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana

Projekts "VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma"