ESF pilns nosaukumsES logo pilns

Sauklis

Eiropas Sociālā fonda projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un akreditētām profesionālām izglītības iestādēm visā Latvijā.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2009.gada 2.marta līdz 2015.gada 31.augustam. Projekta kopējais finansējums ir 54 200 714 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 46 214 616,95 euro un valsts budžeta finansējums 7 986 097,05 euro.

Projekta mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju. Projekta tiešā mērķa grupa ir audzēkņi, kuri apgūst kādu no sākotnējās profesionālās izglītības programmām akreditētā valsts, pašvaldību vai privātā profesionālās izglītības iestādē.

Piešķiramās mērķstipendijas apmērs, vienam profesionālās izglītības iestādes pirmā kursa audzēknim ir no 14,23 līdz 28,46 euro mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa audzēknim no 28,46 līdz 71,14 euro mēnesī.

Mērķstipendijas piešķir un izmaksā sākot ar pirmo kursu katru mēnesi, izvērtējot audzēkņa iepriekšējā mēneša sekmes, mācību procesa apmeklētību, dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika, kā arī ieguldījumu profesionālās izglītības iestādes pozitīva tēla veidošanā.

Mērķstipendiju piešķir, ja audzēknis ievēro šādus nosacījumus:

  • ikmēneša sekmju vērtējumā visos mācību priekšmetos audzēkņa sasniegums ir novērtēts vismaz ar četrām ballēm vai ir ieskaitīts;
  • audzēknim nav neattaisnotu mācību stundu un praktisko nodarbību kavējumu vairāk par divām mācību stundām vienā mācību nedēļā (attaisnoti ir tie kavējumi, ko apliecina darbnespējas lapa, ārstniecības iestādes, valsts vai pašvaldību iestādes izsniegts dokuments);
  • audzēknis veselības stāvokļa vai kāda cita iemesla dēļ neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.

Eiropas Sociālā fonda darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001).

 

Projekta rezultāti (.pdf)

Projekta īstenošanas rezultatīvie rādītāji (.pdf)

 

Kontaktinformācija:

Ina Vārna
Projekta vadītāja
Tālr. 67047714
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Mārtiņš Čirkšis
Projekta vadītāja vietnieks
Tālr.: 67047881
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Gunārs Krusts
Projekta vadītāja asistents
Tālr. 67047711
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Elīna Bagāta

Projekta asistente
Tālr. 67047852
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.